Az EGSZB támogatja az európai kiberbiztonsági központ létrehozását

Az EGSZB támogatja az Európai Bizottság arra irányuló kezdeményezését, hogy létrehozza az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpontot és a nemzeti koordinációs központok hálózatát. A kezdeményezés célja, hogy segítse az Uniót a kiberbiztonságot elősegítő technológiai és ipari kapacitások fejlesztésében, valamint növelje az uniós kiberbiztonsági ipar versenyképességét.

A januári plenáris ülésen elfogadott, Antonio Longo és Alberto Mazzola által kidolgozott véleményében az EGSZB hangsúlyozza, hogy az Európai Bizottság javaslata fontos lépés egy kiberbiztonsági ipari stratégia kidolgozása felé, és stratégiai elmozdulást jelent a stabil és széles körű digitális autonómia irányába. Ezek a tényezők elengedhetetlenek az európai védelmi mechanizmusok megerősítéséhez a már jelenleg is zajló kiberháborúval szemben, amely a politikai, gazdasági és társadalmi rendszerek aláásásával fenyeget.

„Társadalmunk egésze érintett a kérdésben. Mindössze tíz év alatt exponenciálisan megnőtt a kibertámadások száma a világban, 800 000-ről 8 millióra” – hangsúlyozta Antonio Longo. „Támogatjuk az Európai Bizottság kezdeményezését, melynek célja egy olyan kompetenciaközpont létrehozása, amely a nemzeti központokat koordinálja és referenciapontként működik a kiberbiztonsággal foglalkozó közösség számára” – mondta el.

A stratégia központi eleme a köz- és magánszféra közötti partnerség a kiberbiztonság terén. „Támogatjuk a partnerség kiterjesztését az iparra a tudományos és beruházási téren tett határozott kötelezettségvállalások alapján. Az Európai Bizottságot, a tagállamokat és a vállalatokat bevonó háromoldalú megközelítést javaslunk – tette hozzá Alberto Mazzola. „Ezenkívül nyitva kell hagynunk az ajtót az olyan nem uniós vállalatok előtt is, amelyek a részvétel érdekében készek eleget tenni az EU feltételeinek” – szögezte le a társelőadó. (mp)