A civil társadalom szorosabban figyelemmel kívánja kísérni az uniós szabadkereskedelmi megállapodásokat

Az EGSZB januári plenáris ülésén véleményt fogadott el a belső tanácsadó csoportok Európai Unió által aláírt szabadkereskedelmi megállapodások végrehajtásában betöltött nyomonkövetési szerepének megerősítéséről. A belső tanácsadó csoportok már most is felelősek a szabadkereskedelmi megállapodások végrehajtásának felügyeletéért a fenntartható fejlődés és a munkaügyi normák terén, de az EGSZB szeretné, ha ezt a nyomonkövetési szerepet a megállapodások valamennyi vonatkozására kiterjesztenék, ideértve a legfontosabb kereskedelmi rendelkezéseket is.

Az EGSZB úgy véli, hogy a civil társadalom részvétele a megállapodások valamennyi típusa tekintetében kulcsfontosságú, nemcsak nyomonkövetési célból, hanem ezek stratégiai törekvéseinek megvalósítása érdekében is. Ezt egyetlen civil társadalmi részvételi testület révén kell megvalósítani, amely a megállapodásban részt vevő mindkét oldalt képviseli. Alberto Mazzola, a vélemény előadója hangsúlyozta, hogy „az EU-ban jelenleg egyre nagyobb igény jelentkezik a civil társadalommal a kereskedelemről folytatott konstruktív párbeszédre, ahogyan azt az átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás (CETA) és a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerség (TTIP) példája is mutatja. A belső tanácsadó csoportok kiváló lehetőséget kínálnak arra, hogy felevegyük a kapcsolatot a polgárokkal a kereskedelmi kérdéseket illetően”.

A belső tanácsadó csoportok megerősített szerepéhez egyéb, a jelenlegi és jövőbeli belső tanácsadó csoportok működésével kapcsolatos rendelkezéseknek is társulniuk kell. A belső tanácsadó csoportoknak továbbá biztosítaniuk kellene a civil társadalom kiegyensúlyozott képviseletét, és lehetőségük kellene, hogy legyen külső érdekelt felek bevonására és a velük való konzultációra.

Jelenleg nyolc aktív belső tanácsadó csoport működik az EGSZB 27 tagjának részvételével, öt további csoport felállítása várható 2021-ig, és még több csoport jöhet létre a jövőben. A belső tanácsadó csoportban való jelenlétének költsége az EGSZB szerint meg fog kétszereződni a következő három évben, a jelenleg tárgyalás alatt álló szabadkereskedelmi megállapodások teljes lefedése esetén pedig megháromszorozódik majd. (dgf)