Elérhető nyelvek:

Vezércikk

Jobb egyensúly mellett az EU is jobb lesz

Tisztelt Olvasó!

Számos európai ország ünnepelte az utóbbi években, vagy fogja ünnepelni a közeljövőben a nők választójogának 100 éves évfordulóját. Hosszú, nehéz, esetenként véres csaták árán érték el ezt a célt az előttünk élő nők generációi. Hogyan is ünnepelhetnénk jobban ezt a társadalmaink számára történelmi pillanatot, mint hogy együtt gyakoroljuk ezt a jogot?

Rendezvények, időpontok

Röviden

„A civil társadalom és a rEUnaissance”. Milyen Európát szeretnénk látni az európai parlamenti választások után?

Az EGSZB elnöke, Luca Jahier február 21-ére rendezvényt hirdetett meg „A civil társadalom és a rEUnaissance” címmel. Az ennek keretében tartandó viták szót adnak a szervezett civil társadalomnak, és lehetőséget biztosítanak az uniós intézmények számára arra, hogy kifejezésre juttassák elvárásaikat és kívánságaikat, illetve megosszák azt, hogy milyennek szeretnék látni Európát az európai választásokat követő időszakban.

A Your Europe, Your Say! rendezvény előkészületeinek keretében a diákok Európa-szerte fogadják az EGSZB tagjait

Európai választások 2019

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagjai február folyamán ellátogatnak harminchárom iskolába, hogy felkészítsék a diákokat a Your Europe Your Say! rendezvényre, az idén immár tizedik alkalommal megrendezésre kerülő brüsszeli ifjúsági plenáris ülésre, melynek jelmondata: „10 éves a YEYS: Szavazz a jövőre!” (#YEYSturns10: Vote for the future!)

EGSZB-hírek

Michel Barnier az EGSZB-nél: „A legrosszabb, amit Európa tehet, az, ha hallgat”

Az uniós brexit-tárgyalóküldöttség vezetője, Michel Barnier is részt vett az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 540. plenáris ülésén, hogy ismertesse az EU nézeteit a brexit-megállapodásról és a lehetséges jövőbeli forgatókönyvekről.

A megállapodás nélküli brexit veszélybe sodorja az aeronautikai és a vegyipari ágazat életképességét mind az Egyesült Királyságban, mind pedig az EU-ban

Az Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottsága (CCMI) magas szintű vitát szervezett az EGSZB-ben a brexit aeronautikai és vegyipari ágazat számára jelentett következményeiről. A felszólalók egyetértettek abban, hogy az Egyesült Királyságnak továbbra is meg kell felelnie az uniós jogszabályoknak, és hogy a vegyi anyagok esetében kulcsfontosságú a REACH rendelet. Az aeronautikai ágazat kapcsán kölcsönösségi megállapodásokat kell létrehozni a legfontosabb területeken, a tervezett átmeneti időszakot pedig legalább öt évre meg kell hosszabbítani.

Az EGSZB kéri a jótékonysági tevékenységek jogi elismerését az EU-ban

A jótékonysági forrásokból származó hozzájárulások Európában csaknem évi 90 milliárd euróra rúgnak, ám a kereskedelmi vállalatokkal ellentétben a jótékonysági alapítványok és a magándonorok nem élvezhetik az egységes európai piac előnyeit, ami megnehezíti számukra a karitatív tevékenység kiterjesztését a határokon túlra.

Az EGSZB sürgeti a WTO reformját az uniós értékekkel összhangban

Január 24-i plenáris ülésén az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményt fogadott el, melyben a Kereskedelmi Világszervezet ambiciózus reformját sürgeti a jelenlegi válság megoldása érdekében, és egyúttal kiemeli az EU alapértékeit és a fenntarthatóság területén betöltött vezető szerepét.

A civil társadalom szorosabban figyelemmel kívánja kísérni az uniós szabadkereskedelmi megállapodásokat

Az EGSZB januári plenáris ülésén véleményt fogadott el a belső tanácsadó csoportok Európai Unió által aláírt szabadkereskedelmi megállapodások végrehajtásában betöltött nyomonkövetési szerepének megerősítéséről. A belső tanácsadó csoportok már most is felelősek a szabadkereskedelmi megállapodások végrehajtásának felügyeletéért a fenntartható fejlődés és a munkaügyi normák terén, de az EGSZB szeretné, ha ezt a nyomonkövetési szerepet a megállapodások valamennyi vonatkozására kiterjesztenék, ideértve a legfontosabb kereskedelmi rendelkezéseket is.

EGSZB-vita a román elnökséggel: ideje ismét kapcsolatba hozni az embereket Európával

Az EGSZB januári plenáris ülésén vitát tartottak a román miniszterelnökkel, Vasilica-Viorica Dăncilăval a 2019 első félévében soros román EU-elnökség prioritásairól. Az EGSZB elnöke, Luca Jahier hangsúlyozta, hogy az uniós választások előestéjén mennyire fontos, hogy helyreálljon az európai polgárok politikába vetett bizalma.

A neurokognitív kisebbségek segíthetnek megoldani a strukturális munkaerőhiányt a jövőbeli munkaerőpiacon

Az EGSZB TEN szekciójának egyik januári ülésen tartott előadása azzal foglalkozott, hogy hogyan lehet az úgynevezett „neurokognitív kisebbségek” – a magasan funkcionáló autizmussal, hiperaktivitással, diszlexiával és diszpraxiával élő emberek – lehetőségeit kihasználni a hiányzó technikai készségek iránti kereslet kielégítésére, és ezáltal megkönnyíteni társadalmi beilleszkedésüket.

Az EGSZB támogatja az európai kiberbiztonsági központ létrehozását

Az EGSZB támogatja az Európai Bizottság arra irányuló kezdeményezését, hogy létrehozza az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpontot és a nemzeti koordinációs központok hálózatát. A kezdeményezés célja, hogy segítse az Uniót a kiberbiztonságot elősegítő technológiai és ipari kapacitások fejlesztésében, valamint növelje az uniós kiberbiztonsági ipar versenyképességét.

Az ellenálló képesség kiépítésének az euróövezet elsődleges prioritásának kell lennie 2019-ben

Javier Doz Orrit

A jelenlegi gazdasági kilátásokra tekintettel 2019-ben az euróövezethez tartozó gazdaságok számára rendkívül fontos lesz a gazdasági és munkaerőpiaci ellenálló képesség kialakítása – figyelmeztet az EGSZB az Európai Bizottság euróövezetre vonatkozó 2019. évi gazdaságpolitikai ajánlásaival kapcsolatban.

A javasolt héareform sikere – a benne rejlő hatalmas lehetőségek ellenére – nem garantált

VAT tax reform

Ki kell aknázni a tagállamok közötti kereskedelem adóztatására alkalmazandó új héarendszerben rejlő lehetőségeket, az egységes piacra kifejtett esetleges negatív hatásait pedig a minimálisra kell csökkenteni – jelenti ki az EGSZB az Európai Bizottság javaslatáról készült véleményében. A javaslat sikeres végrehajtásához kulcsfontosságú a hatóságok közötti együttműködés fokozása és a széles körű kommunikáció.

 

Az EGSZB meghallgatásának résztvevői globális megoldást sürgetnek a digitális gazdaság adóztatása kapcsán

A január 29-én az EGSZB-ben megtartott meghallgatáson nemzetközi adószakértők és civil társadalmi képviselők vettek részt. Kifejtették, hogy olyan valódi világszintű megoldásra van szükség a digitális gazdaságban működő vállalkozások adóztatása kapcsán, amely megelőzi a további egyoldalú fellépést és garantálja a fenntartható növekedést, a beruházásokat, az adórendszer kiszámíthatóságát és a méltányosságot.

Kreatív Európa program 2021–2027: az EGSZB a költségvetés növelését és speciális támogatást kér a Horizont 2020 keretében

Az európai kreatív ágazat jelentős potenciállal rendelkezik, de több támogatásra van szüksége ahhoz, hogy kiteljesedhessen és a világpiac valóban versenyképes szereplőjévé váljon. Egy ambiciózus kulturális és kreatív ágazat a textilipartól a turizmuson, a gépjárműiparon és az építőiparon keresztül az egészségügyig sok más iparág számára is előnyös lesz.

Gyász a Holokauszt Áldozatainak Nemzetközi Emléknapján: törjük meg a csendet!

Luca Jahier írása

A Holokauszt Áldozatainak Nemzetközi Emléknapjához közeledve nehéz higgadtnak maradnunk gyászunkban. A csendes emlékezés helyett, hiszen a legmélyebb gyász mindig magányban telik, leginkább az égbe kiáltani szeretnénk.

Csoportokkal kapcsolatos hírek

A munkaadók tervei a román elnökség idejére

Az EGSZB Munkaadók csoportjának cikke

„Kohézió, egy közös európai érték” – ez az Európai Unió Tanácsa 2019 első félévében soros román elnökségének jelmondata. A Munkaadók csoportja számos szinergiát lát a román elnökség prioritásai és saját politikai céljai között. Ezért van az, hogy csoportunk a vállalkozói szellemre összpontosító elnökség ideje alatt tervezi a rendezvényt.

Az EGSZB Munkavállalók csoportja üdvözli a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtéséről szóló megállapodást

Január 24-én az Európai Parlament, az Európai Bizottság és a tagállamok megállapodásra jutottak a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtéséről szóló irányelvről. Ez a megállapodás konkrét lépés afelé, hogy könnyebbé váljon az európai dolgozó szülők és gondozók élete – fejtette ki Gaby Bischoff, az EGSZB Munkavállalók csoportjának elnöke.

A nagyvárosi körzeteken kívüli társadalmak: a civil társadalmi szervezetek szerepe a populizmus elleni küzdelemben

Az EGSZB „Sokféleség Európája” csoportjának cikke

A populizmus Európában jelenleg a 30-as évek óta nem látott szinteket ér el. Ennek fényében az EGSZB „Sokféleség Európája” csoportja tanulmányt készített „A nagyvárosi körzeteken kívüli társadalmak: a civil társadalmi szervezetek szerepe a populizmus elleni küzdelemben” címmel, amely most hozzáférhető online.

Hamarosan az EGSZB-nél / kulturális események

Az EGSZB kulturális rendezvényeinek programja

Az EGSZB számos kulturális rendezvényt szervez, hogy bevonja a szélesebb közönséget a tevékenységének középpontjában álló kérdések megvitatásába, kiemelje a művészi munka európai dimenzióját vagy pedig ráirányítsa a figyelmet olyan kevésbé ismert európai művészekre, akiket érdemes a nemzeti határokon túl is felfedezni. A 2019-es rendezvényprogram mindenki számára nyújt valami érdekeset.