A nyugat-balkáni országoknak világos ütemtervre van szükségük az uniós csatlakozáshoz

Ez volt a legfőbb üzenete annak a közmeghallgatásnak, amelyre a nyugat-balkáni országok gazdasági és társadalmi kohéziója, valamint európai integrációja témájában került sor az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnál Brüsszelben.

Nagy örömünkre szolgál, hogy az EU Tanácsának bolgár elnöksége a nyugat-balkáni régiót választotta egyik prioritásának, és vélemény kidolgozására kérte fel az EGSZB-t e tárgyban” – mondta el Ionut Sibian, az EGSZB „A nyugat-balkáni országok gazdasági és társadalmi kohéziója, illetve európai integrációja” tanulmányozócsoportjának elnöke. Andrej Zorko, az EGSZB véleményének előadója rámutatott, hogy rendkívül komplex térségről van szó, és szorosabb regionális együttműködésre van szükség, a civil társadalmat pedig komolyabban be kell vonni az európai integrációs folyamatba. „A nyugat-balkáni országok helyzetét a következő években az EU-nak prioritásként kell kezelnie ahhoz, hogy biztosítsa a politikai stabilitást a térségben” – hangsúlyozta Dimitris Dimitriadis társelőadó.

A civil társadalmi szervezetek, agytrösztök, uniós intézmények és a tudományos élet képviselői egyetértettek abban, hogy a Nyugat-Balkán gazdasági konvergenciája hosszú távú folyamatot jelent, és a régió országai előtt álló problémák közül a magas szintű munkanélküliséget, az alacsony termelékenységet, a szükséges készségek hiányát és a gyenge versenyképességet emelték ki. „Továbbra is erős a nepotizmus” – mondta el Peter Sanfey, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank igazgatóhelyettese. A résztvevők egyetértettek abban, hogy már most is léteznek különféle olyan eszközök és programok a régióban, amelyek ezekre a problémákra irányulnak, de egy világos európai perspektíva katalizátorként szolgálhatna ezekben az országokban a reformok felgyorsításához. Hangsúlyozták azt is, hogy kulcsfontosságú a régióbeli szociális partnerek és civil társadalmi szervezetek formálisabb módon történő bevonása az európai integrációs folyamatba. (sg)