Az uniós emberi jogi civil szervezetek egyre több nehézségről számolnak be

Január 19-én, pénteken az EGSZB kapcsolattartó csoportjával karöltve rendezvényt tartott, melynek keretében ismertették az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének jelentését. Ez figyelmeztet arra, hogy a civil társadalomnak egyre szűkebb mozgástere van fellépni az EU-ban az emberi jogok tiszteletben tartásáért.

A „Az emberi jogokért fellépő uniós civil szervezetek előtt álló kihívások” című jelentés kiemel néhány olyan nehézséget, amellyel az uniós civil szervezetek egyre gyakrabban szembesülnek a munkájuk során, és nagy vonalakban a következőképpen osztályozza őket:

  • jogi korlátozások – ilyenek például a szervezetalapítási nehézségek vagy az egyesülés, a békés gyülekezés, a véleménynyilvánítás szabadságával és az információszabadsággal kapcsolatos gondok,
  • a forrásokhoz, különösen a strukturális és hosszú távú finanszírozáshoz való hozzáférést gátló akadályok,
  • megbélyegzés és hitelrontási kísérletek, valamint az aktivisták elleni testi és verbális támadások, ahelyett, hogy védett környezetben végezhetnék a munkájukat,
  • annak nehézségei, hogy elismert, legitim szereplőkként kedvezően befolyásolják a jogalkotást és a szakpolitikai döntéshozatalt.

A jelentés arra a következtetésre jut, hogy az emberi jogok védelmének, előmozdításának és teljes körű gyakorlásának határozott támogatása érdekében sürgősen meg kell valósítani az Alapjogi Ügynökség és más uniós testületek, köztük az EGSZB által tett javaslatokat, és javítani kell az uniós civil szervezetek hatékonyságát. (mr)