Az EGSZB megosztott a szállítási munkavállalók kiküldetésének kérdésében A Munkaadók csoportja ellenzi az EGSZB-véleményt

Az EGSZB Munkaadók csoportjának cikke

A Munkaadók csoportja nem támogatta a vezetési és pihenőidőről, a munkaidőről és a munkavállalók kiküldetéséről kidolgozott EGSZB-véleményt. A csoport szerint a vélemény nem tükrözte kellőképpen a munkavállalók kiküldetésére vonatkozó európai bizottsági javaslattal kapcsolatos, EGSZB-n belüli nézeteltéréseket.

„A kiküldetési szabályok nemzetközi közúti szállításban való alkalmazása protekcionizmust jelent és korlátozza a mozgásszabadságot. Az EGSZB által elfogadott dokumentum sajnos nem tükrözi ezeket a hátrányos következményeket. Ez súlyosan sérti az uniós egységes piac működését, és a szállítási ágazatban működő több ezer európai kkv látja kárát” – mondta Jacek P. Krawczyk, a Munkaadók csoportjának elnöke.

A vita során a Munkaadók csoportjának tagjai számos következetlenségre felhívták a figyelmet az Európai Bizottság járművezetők kiküldetésével kapcsolatos javaslatában. Megfelelő infrastruktúra hiányában a szabályok szigorítása kontraproduktív lenne, és nem javítaná a munkakörülményeket.

A tagok hangsúlyozták, hogy a javasolt szabályok a járművezetők és a cégek számára is bizonytalanságot és még több papírmunkát jelentenek. Rámutattak a jogszabályban található pontatlan fogalommeghatározásokra, melyek abszurd helyzeteket eredményezhetnek.

A csoport számos módosító indítványt előterjesztett a véleményhez, de azok sem az előadó, sem az EGSZB-tagok többségének támogatását nem nyerték el. A véleményt az EGSZB 2018. január 18-i plenáris ülésén 193 szavazattal 89 ellenében, 17 tartózkodás mellett elfogadták.(lj)