Az EGSZB arra kéri az Európai Bizottságot, hogy pontosítsa a határokon átnyúló adókonstrukciókra vonatkozó jelentéstételi kritériumokkal kapcsolatos javaslatait

Tax justice

Az Európai Bizottságnak pontosabb ismertetőjegyeket kell meghatároznia a határokon átnyúló adókonstrukciókra és -ügyletekre vonatkozó javasolt jelentéstételi kötelezettségek tekintetében, hogy elkerülje az adófizetők és adóhatóságok által alkalmazott szubjektív értelmezéseket, ami szükségtelen bejelentésekhez és adminisztratív terhekhez vezethetne – sürgeti az EGSZB „Az adókikerülés és adókijátszás ellen ható tényezők” című véleményében.

Az Európai Bizottság új irányelvre irányuló javaslatában kötelezné a közvetítőket – olyan jogi személyeket, vállalatokat vagy szakembereket, akik adótervezési tanácsot adnak adófizetőknek – és egyes esetekben magukat az adófizetőket arra, hogy hatóságaiknak jelentsék azokat az adókonstrukciókat, amelyek a bejelentendő tevékenységek négy alaptípusába tartoznak. Ezt az információt a nemzeti adóhatóságok automatikusan megosztják majd egymással.

„A javasolt ismertetőjegyek nem elég specifikusak” – jegyzi meg Victor Alistar előadó (Különféle érdekcsoportok, RO). Hozzáteszi, hogy „a kritériumok felülvizsgálata során az Európai Bizottságnak meg kell találnia az egyensúlyt a jogbiztonság és a rugalmasság között, hogy biztosítsa a hatékony visszatartó hatást és a kötelezettség megvalósíthatóságát.”

Az EGSZB az Európai Bizottságot arra kéri, hogy egyrészt fejtse ki, az irányelv hogyan alkalmazható a digitális gazdaságra, másrészt pedig hogy biztosítsa az irányelv arányosságát azáltal, hogy az adminisztratív költségeket alacsony szinten tartja valamennyi vállalkozás számára.

Az EGSZB támogatja az adott eszközök végrehajtásának javasolt logisztikai és technikai támogatását a tagállamokban, valamint azt a célkitűzést, hogy a javasolt intézkedések segítségével növeljék a közvetítők tevékenységeinek átláthatóságát.

„A jelentéstételi kötelezettség visszatartja majd a közvetítőket agresszív adótervezési konstrukciók felkínálásától. A mechanizmus igazságos adózást tesz lehetővé, és hozzájárul a tisztességes versenyhez, valamint a tagállamok adóbevételeinek stabilizálásához” – hangsúlyozza Petru Sorin Dandea társelőadó (Munkavállalók, RO). (jk)