Elérhető nyelvek:

Vezércikk

Kedves Olvasóink!

Európa civil társadalmának hangjaként az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) elismeri és támogatja azon különféle európai civil társadalmi szervezetek, szakszervezetek és munkaadói szervezetek értékes tevékenységét, melyek a maguk módján minden egyes nap azon munkálkodnak, hogy jobb hellyé tegyék az Uniót.

Évente egyszer az EGSZB – miután gondosan kiválasztott egy témát, amely tevékenységi körének egyik fontos területét képezi – díjjal jutalmazza és ünnepli meg az európai civil társadalom által ezen a területen elért különleges eredményeket. Civil társadalmi díjunkat az idén tizenegyedek alkalommal ítélhettük oda. Nagy örömmel és büszkeséggel mondhatom, hogy a díjjal a nők társadalmi szerepvállalásának növelését és a nemek közötti egyenlőséget támogató tevékenységeket jutalmaztuk.

Röviden

Tekintse meg a 2019. évi civil társadalmi díjátadó ünnepségről készült videót

Idézze fel a díjátadó legjobb pillanatait: nézze meg az ünnepségről készült videónkat!

Civil társadalmi díj – brosúra

Az EGSZB közzétett egy brosúrát, amelyben bemutatja az öt díjazott projektet, és általános információkkal szolgál a civil társadalmi díjról.

A 2019. évi civil társadalmi díj a sajtóban

EGSZB-hírek

A „Women’s Toponymy” olasz szervezet nyerte az EGSZB nemek közötti egyenlőség témájában meghirdetett 2019. évi civil társadalmi díját

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) december 12-én öt olyan civil társadalmi szervezetet díjazott, amelyek kiállnak a nők és férfiak közötti esélyegyenlőségért, felhívják a figyelmet a nőkben rejlő lehetőségekre és az általuk elért eredményekre, illetve ösztönzik az európai társadalomban és gazdaságban való szerepvállalásukat. Az 50 000 eurós díjon öt nyertes projekt osztozott. A „Women’s Toponymy” olasz szervezet nyerte el az első, 14 000 eurós díjat. Az egyenként 9000 eurós díjazásban részesülő többi négy nyertes a „Polish Women’s Strike”, a bolgár NAIA egyesület „Fairy Tales” projektje, a finn szoftver- és e-kereskedelmi szövetség és annak „Women Code” programja, valamint a belgiumi „The Brussels Binder”.

A szó a díjazottaké

A nevekben rejlő erő: toponímia mint a nemek közötti szakadék elleni küzdelem eszköze

Az első díjat nyert Toponomastica femminile nevű olasz szervezet elkötelezetten küzd a nemek közötti egyenlőtlenségek ellen, mégpedig úgy, hogy kimagasló eredményeket felmutató nőkről nevez el helységeket, elsősorban városi utcákat, tereket és parkokat. Maria Pia Ercolini szerint a közösséghez való hozzájárulásuk ilyen módon történő szimbolikus elismerése nagymértékben segíthet abban, hogy a nők számára biztosítsák az őket megillető helyet a társadalomban.

Polish Women's Strike: nyerjük meg a kisvárosi nőket is a női jogokért folytatott küzdelemhez

A Polish Women's Strike (PWS), az EGSZB díjának második helyezettje egy olyan alulról szerveződő mozgalom, amely 2016-ban indult Lengyelországban arra válaszul, hogy a kormány megpróbálta megszüntetni a nők terhességmegszakításhoz való jogát. Azóta országos méretűvé nőtte ki magát a mozgalom, számos olyan megmozdulással, amelyen tömegével vettek részt kis- és közepes méretű lengyel városokból származó nők. Marta Lempart, a PWS munkatársa elmondja, hogy szerinte miért van alapvető fontosságú szerepe a mozgalomnak a mai Lengyelországban.

 

NAIA: „A családon belüli erőszak társadalmi probléma, nem pedig egyéni”

A harmadik díjat elnyerő, NAIA nevű bolgár egyesület immár húsz éve küzd a kis méretű, hátrányos helyzetű közösségekben tapasztalható családon belüli erőszak ellen, szociális segítségnyújtási programját nehéz körülmények között sem adva fel. Ezzel párhuzamosan – amint azt Svetla Sivcheva az alábbi interjúban elmondja – a szervezet a megelőzésre is hangsúlyt fektet. Azt vizsgálja, miként lehet már fiatal gyermekeknél elérni, hogy felszámolják a társadalmi sztereotípiákat és túllépjenek azokon, hogy ezáltal szélesedjen látókörük és kiteljesíthessék a bennük rejlő potenciált.

#mimmitkoodaa: bevenni a nemi szegregáció egyik fellegvárát – az informatikai iparágat

A negyedik díjnyertes, a finn szoftver- és e-kereskedelmi szövetség (Ohjelmisto- ja e-business ry) küldetése az, hogy minél több nőt vezessen be a szoftverek világába. Az egyesület ingyenes, gyakorlatközpontú képzést kínál előzetes programozási tapasztalatokkal nem rendelkező nők számára, hogy segítse őket az informatikai iparban való boldogulásban. Rasmus Roiha és Milja Köpsi mesélt nekünk a #mimmitkoodaa filozófiájáról és arról, hogy a szervezet miként tervezi felhasználni a díjjal járó pénzjutalmat.

A Brussels Binder – változtassuk meg a brüsszeli vitafórumok arculatát!

Brüsszel minden évben számtalan vitának ad otthont. Ezeken a vitafórumokon az előadók kétharmada férfi. Ugyanakkor rengeteg olyan nő van, akiről tudni lehet, hogy szakértelmet és színt vinne az uniós vitákba. A Brussels Binder kidolgozott egy stratégiát ennek az egyenlőtlenségnek a leküzdésére, melynek lényegi eleme egy olyan platform kialakítása, amelyen egymásra találhatnak a felszólalókat kereső vitaszervezők és a női szakértők. Az EGSZB infó Juliane Schmidttel beszélgetett a férfiak által dominált brüsszeli vitafórumok arculatának megváltoztatására irányuló átfogó stratégiájukról.