Az EU román elnöksége: a kohézió mint európai érték

Románia 2019 első felében veszi át az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztjét, egy olyan időszakban, amikor számos kulcsfontosságú téma szerepel az EU napirendjén: az Európa jövőjéről folytatott vita, amelynek fénypontja a nagyszebeni csúcstalálkozó lesz, az új többéves pénzügyi keret, a brexit és – végül, de egyáltalán nem utolsósorban – a 2019-es európai választások.

Ezenkívül román szakértőknek tető alá kell hozniuk azokat a tárgyalásokat is, amelyek több tucat, jelenleg az Európai Parlament és a Tanács által megvitatott jogalkotási ügyirattal kapcsolatban folynak, hogy még a jelenlegi hivatali időszak vége előtt lezárjanak valamennyi függőben lévő ügyet. Ezt rekordidő alatt kell megvalósítani, mivel az Európai Parlament 2019. április 18. után már nem ül össze.

A román elnökség mottója: „A kohézió, egy közös európai érték”.

A román elnökség prioritásai, amelyekről egy széles körű konzultációt követően állapodtak meg, a következők lesznek:

  • A konvergencia Európája: növekedés, kohézió, versenyképesség és konnektivitás
  • Egy biztonságosabb Európa
  • Európa, egy erősebb globális szereplő
  • A közös értékek Európája

Az EGSZB számos vélemény révén hozzájárul majd az elnökség tevékenységéhez és vitáihoz. Az elnökség különös érdeklődéssel figyeli a civil társadalom következő témákkal kapcsolatos nézeteit és hozzájárulását:

  • Az EU jövője: eredmények felmutatása a polgárok számára és az európai értékek megőrzése
  • A szociális vállalkozások hozzájárulása az európai kohézió erősítéséhez és egy demokratikusabb Európa kialakításához
  • Az európai jótékonyságban rejlő lehetőségek kiaknázása
  • Az uniós ismeretek oktatásának előnyei
  • A kohéziós politika jövője
  • Hogyan segítenek a makrorégiók és a transznacionális klaszterek a gazdasági konvergencia és a versenyképesség ösztönzésében?

Ezek a témák tanúbizonyságot tesznek arról, hogy Románia a polgárokat szeretné elnökségének középpontjába állítani, és az uniós intézmények és a civil társadalom közötti hídként az EGSZB csak üdvözölni tudja ezt a lépést. (ad)