Az EGSZB átfogóbb intézkedéseket szorgalmaz a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás ellen

Money laundering

Az EGSZB üdvözli az Európai Bizottságnak a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszere olyan irányú módosítását célzó javaslatát, hogy az hatékonyabban tudjon fellépni az EU bank- és pénzügyi szektorában a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás ellen, azonban átfogóbb intézkedéseket tart szükségesnek.

Az EGSZB álláspontja szerint ezek a problémák egyre nagyobb veszélyt jelentenek az egész ágazat stabilitása, biztonsága és intézményeinek hírneve szempontjából. Kiemelten fontos ezért, hogy további intézkedésekre is sor kerüljön.

„Az egymást követő új bankbotrányok megmutatták, hogy a jogszabályi keret korábbi korrekciói nem erősítették meg olyan mértékben a szabályozást, hogy az képes legyen kezelni a rohamos technológiai változást és azokat a pénzügyi innovációkat, amelyek új eszközöket adnak a bűnelkövetők kezébe ahhoz, hogy bűncselekmények elkövetése formájában éljenek vissza a rendszerrel. Üdvözöljük ezért, hogy az Európai Bizottság eltökélten választ kíván keresni erre a problémára” jelentette ki Petr Zahradník, a tárgyban készült vélemény előadója.

Az új intézkedések lépésről lépésre történő végrehajtására vonatkozó javasolt megközelítés előnyös volna, de az Európai Bizottság javaslata nem megy eléggé messzire, emellett több tényezőt – például az Európai Bankhatóság (EBH) pontos mandátumát – is tisztázni kellene. A probléma hatékony kezeléséhez átfogóbb intézkedésekre lenne szükség.

Az EGSZB azt is hangsúlyozza, hogy a felügyeleti szervek közötti koordináció erősítése és az eljárások racionalizálása mellett arra is szükség van, hogy a műveleteket egyeztessék a többi érintett féllel.

„Ez a probléma a harmadik országok vonatkozásában egyre jelentősebbé válik” – jelentette ki Petr Zahradník. „Arra ösztönözzük az Európai Bizottságot, hogy határozza meg pontosabban az EBH és a többi – uniós, tagállami, illetve különösen harmadik országbeli – felügyeleti hatóság közötti együttműködésre vonatkozó új viszonyok részleteit.”

Végül pedig a belső és a külső kommunikációnak is hatékonyabbnak kell lennie. A külső kommunikáció javításának megelőző hatása lehet. (jk)