EGSZB: Migránsok nélkül veszélyben van az európai gazdasági és szociális modell

2018. december 13-án az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) saját kezdeményezésű véleményt fogadott el a bevándorlás és az integráció elmaradásának költségeiről, mely azt vizsgálja, hogy a bevándorlás és a migránsok integrációja milyen hatást gyakorol az uniós társadalom mindennapi életére.

„Változtatnunk kell azon, ahogy az Unióban a migrációról beszélünk. Hozzunk fel végre valódi érveket!” – mondta Pavel Trantina, a vélemény előadója. Hangsúlyozta, hogy a mendemondákat leginkább tényekre alapuló érvekkel lehet megcáfolni.

A vélemény kifejti, hogy bevándorlás nélkül Európában hanyatlana a mezőgazdasági termelés, iparágak omlanának össze, munkaerőpiaci feszültségek alakulnának ki, fenntarthatatlanná válna a szociális és nyugdíjrendszer, fokozódna a vidéki területek elnéptelenedése és ellehetetlenülne a társadalmi kohézió.

A migráció azonban csak akkor működhet jól, ha a migránsok megfelelően beilleszkednek a befogadó társadalomba. Véleményében az EGSZB az alábbi kockázatokat és költségeket nevezi meg arra az esetre, ha a migránsok nem illeszkednek be: a migránsok képesítéseinek el nem ismerése és a be nem jelentett munkavégzés jelentős növekedése, a szolgáltatásokhoz való egyenlőtlen és nem megfelelő hozzáférés, fizikai szegregáció, amely végső soron gettósodáshoz vezethet, a bűnözés növekedése, a rasszizmus és az idegengyűlölet terjedése és a szélsőséges ideológiák támogatottságának erősödése (mind a migránsközösségekben, mind a befogadó társadalomban).

Az EGSZB hangsúlyozza, hogy „a jövőbeni költségekkel, problémákkal és feszültségekkel szembeni legjobb biztosíték a migránsok integrációjába történő befektetés”.

José Antonio Moreno Díaz, a vélemény társelőadója hozzáteszi: „Fontos, hogy a társadalmi vitában minél több valós érvet és adatot hozzunk fel, hogy ellensúlyozzuk a migrációval kapcsolatos álhíreket és sztereotípiákat. Mutassuk meg az uniós társadalmaknak, hogy a bevándorlóktól mit kapnak már most is, és mit várhatnak még tőlük a közeljövőben. Ez közös feladatunk, azaz valamennyi civil társadalmi szektornak ki kell vennie belőle a részét.”

A biztonságos, rendezett és szabályos migrációra vonatkozó, a marokkói Marrákesben elfogadott globális megállapodás megerősíti az EGSZB tagállamokhoz intézett azon kérését, hogy a migrációval a jelentőségéhez méltóan foglalkozzanak. Nem szabad hagyni, hogy a szélsőséges erők elérjék, hogy a migrációra problémaként tekintsünk: a migráció erőforrás, és a tagállamok dolga, hogy így is kezeljék. (ddl)