A migránsok nemzetközi napja

Az EGSZB Munkavállalók csoportjának cikke

A migránsok nemzetközi napja december 18-án alkalmat kínál arra, hogy újra átgondoljuk ezt a fogalmat, abból kiindulva, hogy a migráció az emberi társadalmak természetes velejárója.

Az ILO egyik új keletű jelentése szerint a migráns munkavállalók száma globálisan 164 millióra tehető, és 87%-uk a legproduktívabb korcsoporthoz tartozik. Ez arra utal, hogy egyes származási országok elvesztik gazdaságilag aktív népességük legproduktívabb részét.

A Munkavállalók csoportja osztja az ILO-nak azt az elképzelését, hogy a nemzetközi munkaerő-migráció politikai prioritás: globális fellépésre van szükség ahhoz, hogy a származási országok, a célországok és különösen maguk a migráns munkavállalók érdekében cselekedjünk. Ezért üdvözli a biztonságos, rendezett és szabályos migrációra vonatkozó globális ENSZ-megállapodás nemrégiben megtörtént aláírását.

A Munkavállalók csoportja aggodalmát fejezi ki a migránsokkal szemben tanúsított fokozódó ellenségesség miatt. A civil társadalom szereplői, akik gyakran az elsők között segítenek a kormányok mulasztásainak bepótlásában a migránsok integrációjának megkönnyítése és támogatásuk révén, most azt tapasztalják, hogy munkájukba egyre több tagállamban, egyre nagyobb mértékben avatkoznak be.

A Munkavállalók csoportja aggodalmának ad hangot a szélsőjobboldali politikai erők választásokon való térnyerésével kapcsolatban, amelyek gyakran demagóg, rasszista és idegenellenes megnyilvánulásaikkal gyűlöletet keltenek a migránsok iránt.

Azt kérjük az uniós és nemzeti politikai döntéshozóktól, hogy a polgárok valós aggályaival foglalkozzanak, és olyan politikákkal küzdjék le az egyenlőtlenségeket, amelyek minőségi munkahelyekhez, tisztességes bérekhez és nagyobb társadalmi igazságossághoz vezetnek. Készen kell állnunk arra, hogy megakadályozzuk a gyűlöletbeszéd terjesztését a következő nemzeti és európai választások alatt, mégpedig úgy, hogy az ilyesfajta nézetekkel szemben egy alapvető értékeinken alapuló párbeszéd keretében lépünk fel.

A decemberi plenáris ülés során az EGSZB egy nagyon fontos véleményt fogadott el „A bevándorlás és az integráció elmaradásának költségei” címmel, amely hangsúlyozza, hogy migráció nélkül nem lenne gazdasági és szociális növekedés, ez pedig negatív hatást gyakorolna a tagállamok gazdaságára. (E cikk szerzője és a vélemény társelőadója José Antonio Moreno Díaz) (mg)