Elérhető nyelvek:

Vezércikk

Kedves Olvasóink!

Büszkeséggel tölt el, hogy az új év kezdetén átnyújthatom Önöknek – bárhol is legyenek Európában – EGSZB infónk új, teljesen digitális változatát, melyet 23 nyelven érhetnek el! Ezentúl olvashatják okostelefonon, táblagépen, laptopon vagy asztali számítógépen. Ezt nevezzük modern médiának! Az internetet eluraló „mindent egy nyelven” trenddel szemben Ön kiválaszthatja, hogy milyen nyelven szeretné olvasni a hírlevelet.

Rendezvények, időpontok

02/02/2018 Brüsszel
nyilvános meghallgatás a szociális vállalkozásoknak a migránsok integrációjához való hozzájárulásáról
08/02/2018 Róma (Olaszország)
nyilvános meghallgatás a kkv-kkal kapcsolatos uniós politikák hatékonyságáról
13/02/2018 - 15/02/2018 Brüsszel
az EGSZB plenáris ülése

Röviden

A jövő az értékeken alapuló gazdaságé

2nd Open Eyes Economy Summit in Krakow

A november 14-én és 15-én Krakkóban megrendezett 2. „Open Eyes Economy” csúcstalálkozó alkalmat nyújtott az érdekelt feleknek arra, hogy megvitassák és felülvizsgálják a gazdasági gyakorlatokat és szemléletmódokat a jelenlegi és jövőbeli kihívások megválaszolása és a fenntarthatóság biztosítása érdekében.

 

 

A civil társadalom aktívan részt szeretne venni Európa jövőjének alakításában

Az egyenlőtlenségek egyre növekednek, ezért a bizalom megteremtésének és a mindenki számára méltányos átállás biztosításának mindenképpen kiemelt feladatként kell szerepelnie az Európa jövőjére vonatkozó stratégiában. A civil társadalom úgy gondolja, hogy rész kell vennie egy ilyen új, hosszú távra szóló stratégia kialakításában, irányításában és végrehajtásában. Ez volt a fő üzenete az EGSZB irányítóbizottsága által szervezett nagyszabású rendezvénynek, az Átmenet a 2020 utáni Európa felé című konferenciának, melyet november 27–28-án tartottak Budapesten.

Catelijne Muller EGSZB-tag a mesterséges intelligencia emberi vezérlésű („human-in-command”) megközelítése mellett áll ki a lisszaboni internetes csúcstalálkozón

Mit szólna hozzá, ha hamarosan algoritmusok döntenének arról, hogy valaki kaphat-e hitelt, jelzáloghitelt, egészségbiztosítást, munkát – vagy akár szívátültetést? Nem szeretne megbizonyosodni arról, hogy az adatok, amelyek alapján ezek a döntések megszületnek, biztonságosak, teljes körűek, torzítástól mentesek és hackerbiztosak?

A mezőgazdasági és élelmiszeripari képzésbe történő beruházások segíthetik a fejlődést a Földközi-tengeri térségben

November 16-án az EGSZB „Mezőgazdaság, vidékfejlesztés és környezetvédelem” (NAT) szekciójának elnöksége szakmai látogatást tett Spanyolországban, a CIHEAM Zaragozában működő Földközi-tengeri agronómiai intézeténél (IAMZ), valamint helyi mezőgazdasági szövetkezeteknél Aragonban. 

 

„Unity”: Észtország digitális kupolája az EGSZB-nél

2017 decemberében „Unity” („Egység”) néven egy kupolatetővel ellátott kék installációt helyeztek el az EGSZB-székház földszintjén. Aki belépett ebbe a zárt térbe, számos uniós tagországból – Észtországból, Görögországból, Lettországból, Litvániából és Szlovákiából – csodálhatott meg élet- és tájképeket, melyeket több mint egy tucat videokamera körképszerűen vetített a kupola falára. Az installáció, amely Észtország digitális fejlődését és előretekintő hozzáállását példázza, része volt azoknak a rendezvényeknek, melyeket az EGSZB az észt elnökség keretében szervezett. (ck)

Új kiadványaink

Az EGSZB vázolja a bolgár elnökségi időszakhoz készítendő hozzájárulásait

Az EGSZB közzétett egy kiadványt, amelyben részletezi az EU bolgár elnökségének idejére kitűzött prioritásait. A brosúra innen tölthető le.

EGSZB-hírek

Az európai civil társadalom díjazza az autentikus vállalkozói szellemet és a minőségi foglalkoztatás élenjáróit

2017-ben német, görög, belga, olasz és spanyol kezdeményezések nyerték el a civil társadalmi díjat

A németországi Discovering hands nevű projekt, amely vak és gyengénlátó nőket képez ki arra, hogy fejlett tapintásérzéküknek köszönhetően segítsék a mellrák korai felismerését, 14 ezer eurós díjazásban részesült. További négy, görögországi, belgiumi, olaszországi és spanyolországi kezdeményezés egyenként 9000 eurós díjat nyert el.

A fiatalok radikalizálódása elleni küzdelem a politika és a társadalom közös felelőssége

Az EGSZB szerint számos magas színvonalú kezdeményezés ellenére még mindig nem tesznek eleget, hogy megvédjék a fiatalokat az erőszakos szélsőségesség csábításától

Az Európai Uniónak egy átfogó élelmiszer-politikára van szüksége

A hatályos uniós jogi keret nem megfelelő a fenntarthatóbb élelmiszerrendszerekre való átálláshoz. Egy átfogó élelmiszer-politikára van sürgősen szükség ahhoz, hogy javuljon az élelmiszerrel kapcsolatos szakpolitikai területek közötti koherencia, helyreálljon az élelmiszer megbecsülése, és biztosítani tudjuk az ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak hatékony végrehajtását.

Az összeurópai védelmi együttműködés kulcsfontosságú Európa biztonságához

Az EGSZB ösztönzi az uniós tagállamok fokozott együttműködését a védelem terén, és támogatja az európai védelmi ipari fejlesztési program és az Európai Védelmi Alap elindítását, melyek nemcsak az európai gazdaság, hanem az integráció fontos mozgatórugóját is jelentik.

Az EGSZB üdvözli a munka és a magánélet összehangolásáról szóló új csomagot

Az EGSZB véleményt készített a szülők és a gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtéséről szóló irányelvre vonatkozó európai bizottsági javaslatról, amely a szociális jogok európai pillérének első jogalkotási intézkedését tartalmazza. A javaslat szerint legalább tíz munkanapos apasági szabadságot kellene biztosítani a gyermek születése alkalmával, ezenkívül át nem ruházható négy hónapos szülői szabadság járna a szülőknek és legalább évi öt nap gondozói szabadság a beteg vagy gondozásra szoruló hozzátartozót ellátó munkavállalóknak.

A tagállamoknak szabályozniuk kellene az új foglalkoztatási formákat

A digitalizáció alaposan felforgatta a munkaerőpiacot, és az új foglalkoztatási formák keretében dolgozók gyakran kívül rekednek a szociális biztonsági rendszeren. A decemberi plenáris ülésen elfogadott véleményében az EGSZB sürgeti a tagállamokat, hogy szabályozzák az új munkavégzési formákat és biztosítsák, hogy ezek az „újfajta munkavállalók” is beléphessenek az egészségügyi, munkanélküliségi és nyugdíjrendszerekbe.

A gondozottal együtt élő gondozók bizonytalan munkakörülmények mellett dolgoznak, pedig hiány van ápolókból

Az EGSZB helyi szinten gyűjt első kézből származó információkat az európai házi gondozói ágazatról

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) november 29-én Londonban tartotta az első helyi szintre vitt találkozót a házi gondozói munka jövőjéről, hogy megvizsgálja az ágazatban dolgozó munkavállalók bizonytalan munkafeltételeit.

A fenntartható fejlesztési célokat kell az EU jövőbeli kereskedelmi menetrendjének középpontjába állítani

Peel - Quarez

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság decemberi plenáris ülésén elfogadta „A kereskedelem és a beruházások fő szerepe a fenntartható fejlesztési célok teljesítése és végrehajtása terén” című véleményét (előadó: Jonathan Peel, Munkaadók csoportja, UK; társelőadó: Christophe Quarez, Munkavállalók csoportja, FR).

A civil társadalom a társadalmi-gazdasági jogok határozottabb érvényesülését sürgeti a Földközi-tenger térségében

Az Unió a Mediterrán Térségért tagországaiból több mint 100 civil társadalmi képviselő gyűlt össze december 13–14-én Madridban, hogy megvitassák a térség előtt álló kihívásokat. A gazdasági és szociális tanácsok és hasonló intézmények 2017. évi euromediterrán csúcstalálkozójának fő témái a következők voltak: a gazdasági, szociális és kulturális jogok, a szociális védelem és a nőjogok új generációja a mediterrán térségben.

Az EU bolgár elnöksége: kihívás és lehetőség

Image

Az EU bolgár elnöksége: kihívás és lehetőség

Dilyana Slavova, a REX szekció elnöke

Bulgária most először, egy Európa számára nehéz időszakban tölti be az EU elnöki tisztét. A feladat fontos próba elé állítja az ország politikai, adminisztratív és diplomáciai kapacitását. Bulgária mélyen felelős megközelítést alkalmaz első elnökségi időszakában, és tudatában van annak, hogy döntései kritikus jelentőséggel bírnak majd Európa jövője szempontjából. Törekedni fog a megfelelő egyensúly elérésére és széles körű konszenzus ösztönzésére a kiemelt témákban. Bulgária realisztikusan és pragmatikusan közelíti meg elnökségi feladatait. Célja, hogy minden országgal kialakítson egy olyan cselekvési tervet, amely konkrét lépéseket határoz meg, ám nem kelt irreális elvárásokat.

Az EGSZB-nél megnyílt az Uniós platform a változásért

Az EGSZB elnöke, Georges Dassis és a közlekedésért felelős európai biztos, Violeta Bulc november 27-én, egy az EGSZB-nél, Brüsszelben tartott rangos konferencia keretében hivatalosan is megnyitotta az Uniós platform a változásért elnevezésű fórumot. A platform célja a nők foglalkoztatásának és az egyenlő esélyeknek a javítása a közlekedési ágazatban.

Az EGSZB ad otthont a roma integráció platformjának

2017. november 27–28-án az EGSZB adott otthont a roma integráció 11. európai platformjának, amelyet az Európai Bizottság szervezett, és amely a fiatal romák oktatásból a munka világába való átmenetének témájára összpontosított.

Milyen szerepet tölthet be a kultúra Európa jövőjében? Most európai fiatalok is elmondhatják véleményüket Brüsszelben

Európa minden részéről harminchárom iskola diákjai érkeznek Brüsszelbe márciusban, hogy elmondják az európai intézményeknek, hogy véleményük szerint milyen szerep jut a kultúrának Európa jövőjében. Közös ötletbörzét tartanak majd, vitáznak, illetve szavaznak három olyan javaslatról, amelyeket uniós intézmények beemelnek majd politikai munkájukba.

EGSZB-szeminárium az EU civil táradalmának a kommunikáció globalizálódott világában játszott szerepéről

Az EU a kommunikáció globalizálódott világában volt a témája az EGSZB 11. civil társadalmi médiaszemináriumának, amelyre november 24–25-én került sor Madridban.

A globalizáció, csakúgy mint a kommunikáció, áthat minden területet. A globalizációt valójában a kommunikáció és a kommunikációs technológiák vezérlik. A média nemzetközivé válása, a mindössze néhány óriási TNC (technológia, informatika és telekommunikáció) hálózatépítési központ által uralt globális médiapiac, az algoritmusok használata és a közösségi média gyökerestül felforgatta a világot.

Az EGSZB 2018. évi prioritásai az európai polgárokat helyezik Európa jövőjének a középpontjába

2017. november 13–14-én az EGSZB Elnöksége – az EGSZB politikai vezetőtestülete Bulgáriában, Szófiában ült össze, hogy meghatározza az EGSZB politikai prioritásait a 2018. évre. Ezek a prioritások jelentik majd az alapját az EGSZB 2018-ban elfogadásra kerülő saját kezdeményezésű véleményeinek, melyek az uniós jogalkotók külön felkérésére kidolgozott véleményeken kívül készülnek majd.

Csoportokkal kapcsolatos hírek

Az EGSZB „Különféle érdekcsoportok” csoportja megvitatja a „szabadfoglalkozásúak európai kiáltványával” kapcsolatos elképzeléseket

Az EGSZB különféle érdekcsoportokat képviselő csoportja a „Miként mozdítják elő a szabad foglalkozások Európa fejlődését? – A szabadfoglalkozásúak európai kiáltványának előkészítése” című, 2017. december 1-jén a római Campidoglio-ban tartott konferencián hivatalosan is ismertette a „szabadfoglalkozásúak európai kiáltványának” tervezetét. A konferencia szervezésében közreműködött a Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali (a szakmai szervezetek és testületek közös állandó bizottsága).

Munkaadók vitája a kereskedelemről Malmström biztossal

A Munkaadók csoportja szerint az üzleti közösségnek kulcsszerepet kell vállalnia abban, hogy pozitív képet közvetítsen a kereskedelemről, és elmagyarázza, mit lehet elérni ambiciózus kereskedelempolitikával. Az üzleti közösség tanúsíthatja, milyen gyakorlati hasznot hozhatnak a kereskedelmi megállapodások. Ez volt az a legfőbb üzenet, amelyet a Munkaadók csoportjának tagjai adtak át Cecilia Malmström kereskedelemért felelős uniós biztosnak a 2017. december 6-i ülés folyamán.

A szociális jogok európai pillére – A következő lépések a Munkavállalók csoportja szerint

A Munkavállalók csoportja folyamatosan dolgozik a szociális jogok európai pillére keretében kitűzött célok megvalósítása érdekében. Az EGSZB nemrég elfogadott, a Munkavállalók csoportjának tagjai által kidolgozott véleményei gyakorlati javaslatokat tesznek a szociális Európa kiépítésének elősegítésére a pillér keretében.