Munkavállalók csoportja (II. Csoport)

A Munkavállalók csoportját (II. Csoport) nemzeti szakszervezetek, szakszervezeti konföderációk és ágazati szövetségek képviselői alkotják. A tagok több mint 80 szakszervezetet képviselnek, melyek döntő többsége tagja az Európai Szakszervezetek Szövetségének (ESZSZ) vagy az ehhez tartozó ágazati szövetségeknek.

Bár az európai szociális modell a világ nagy részében példaképül szolgál, még mindig túl sok a nélkülöző ember, ahogy túlságosan sokan vannak azok is, akiket a szegénység, diszkrimináció, hiányos iskolázottság vagy más nehézségek miatt kirekesztenek a társadalomból.

A II. Csoport mindig is kiemelten fontosnak tartotta a teljes foglalkoztatottságot és azt, hogy javuljanak az európai munkavállalók élet- és munkakörülményei, illetve hogy az Unió polgárai, de más világrészek munkavállalói és azok családjai is nagyobb jólétben élhessenek.

Mélyen elkötelezett a jólét, a szabadság, a demokrácia, a kölcsönös segítségnyújtás, a szolidaritás és a társadalmi összefogás térségét jelentő Európai Unió bővítése és erősítése iránt, és gondoskodni szeretne arról, hogy a munkavállalók valóban részt vehessenek az európai politika alakításában.

A MUNKAVÁLLALÓK CSOPORTJÁNAK PRIORITÁSAI