A Sokféleség Európája csoport

This page is also available in

A Sokféleség Európája csoport (III. Csoport) jelenléte – a Munkaadók csoportja és a Munkavállalók csoportja mellett – lendületet, erőt ad az EGSZB-nek, és lehetőséget nyújt arra, hogy a tagállamok civil társadalmát alkotó különféle szociális, szakmai, gazdasági és kulturális szervezetek teljes mértékben hangot adhassanak az őket foglalkoztató problémáknak. A Lisszaboni Szerződésben bevezetett változtatásoknak megfelelően a III. Csoport „a civil társadalom egyéb érdekképviseleteiből és szereplőiből áll, különösen a gazdaság, a polgári szerepvállalás, a szakmák és a kultúra terén”.

A III. Csoport a benne képviselt kategóriák széles skálájának köszönheti egyéni jellegét. Tagjai között találjuk a gazdálkodói szervezetek, a kisvállalkozások, a kézműipar, a szabadfoglalkozásúak és a szociális gazdaság képviselőit (kölcsönössegély-szervezetek, szövetkezetek, alapítványok és nonprofit egyesületek), emellett a fogyasztói és környezetvédelmi szervezeteket és az olyan egyesületeket, melyek családvédelemmel, a nők egyenjogúságával, a nemek közötti egyenlőséggel, a fiatalokkal, a kisebbségekkel, a hátrányos helyzetű csoportokkal és a fogyatékosokkal foglalkoznak, de jelen vannak az önkéntes szektor és a gyógyászati, jogi, tudományos és felsőoktatási területen dolgozók képviselői is.

A közös cél az, hogy az EU-ban mind a gazdaság, mind a társadalom tekintetében valódi részvételi demokrácia épüljön ki. „Civil párbeszéd útján valódi részvételi demokráciát teremteni az EU-ban” – így hangzik a III. Csoport mottója, a tevékenységeinek irányt mutató szellemiség pedig az alábbi három elvre épül:

  • sokféleség a demokráciában,
  • konszenzuskeresés,
  • az európai polgárok bevonása – cselekvés helyi szinten.

Prioritások 2018-2020