Sürgetően fontos, hogy az EU héarendszere lépést tartson a piaci fejleményekkel

Az EGSZB üdvözli az Európai Bizottságnak a hozzáadottérték-adóról szóló cselekvési tervére vonatkozó javaslatait, amelyek a végső fogyasztóknak kívánnak kedvezni, de néhány módosítást tart szükségesnek. Sürgeti a tagállamokat, hogy minden tőlük telhetőt tegyenek meg a javasolt reformok végrehajtására, és észszerű időn belül mozduljanak el a végleges hozzáadottértékadó-rendszer felé.

Az EGSZB úgy látja, hogy az EU jelenlegi héarendszerét összhangba kell hozni az új piaci fejleményekkel, üzleti modellekkel és technológiákkal, hogy biztosíthassuk az egységes piac megfelelő működését, egyszerűsíthessük a héaszabályokat és megelőzhessük az adócsalásokat.

A héabevétel-kiesés megszüntetése érdekében a tagállamoknak megfelelő fórumokat kell létrehozniuk a bevételek beszedésére vonatkozó bevált gyakorlatok egymás közötti cseréjére és annak feltárására, hogy a héacsalások elleni küzdelemben miként lehet jobban felhasználni a digitális technológiát, illetve miként lehetne csökkenteni az adóhatóságokra és a vállalkozásokra háruló adminisztratív terheket, és könnyebben hozzáférhetővé tenni számukra az információkat. Külön figyelmet kell fordítani egy olyan, hatékony adóbehajtási rendszer kiépítésére, amely a határokon átnyúló kereskedelmi helyzeteket kezeli.

Az EGSZB arra kéri a reformfolyamatban részt vevő valamennyi intézményt, hogy tárják fel annak lehetőségeit, miként lehetne útjára indítani egy árukra és szolgáltatásokra vonatkozó közös héarendszert. Egyetért az Európai Bizottság kedvezményes héamértékekre vonatkozó javaslataival, és azt ajánlja, hogy alkalmazzák ezeket az áruk és szolgáltatások bizonyos kategóriáira, mindenekelőtt a közérdekűekre. Azoknak az áruknak és szolgáltatásoknak a „negatív listája”, amelyekre az általános héamérték alkalmazandó, nem korlátozhatja szükségtelenül a tagállamok a tekintetben élvezett szabadságát, hogy kedvezményes mértékeket határozzanak meg bizonyos közérdekű árukra.

Végül pedig az EGSZB úgy véli, hogy a kisvállalkozásokra vonatkozóan javasolt új héarendszer küszöbértékeit olyan szinteken kell megállapítani, ami biztosítja, hogy a rendszerbe valamennyi kkv beletartozzon. A kkv-kra vonatkozó szabályoknak egyúttal a szociális vállalkozásokra is érvényeseknek kell lenniük.

További információkat a héa-reformcsomagról készült első és második véleményünkben találhat.  (jk)