„Fontos, hogy a közvetlen kifizetéseket kizárólag az aktív mezőgazdasági termelőknek folyósítsák” – mondja az EGSZB, miközben különleges támogatást sürget a fiatal gazdálkodók számára

Az EGSZB egy szilárd és jól megalapozott KAP létrehozását, valamint az uniós költségvetésnek a GNI 1,3%-ára történő növelését támogatja az uniós gazdasági növekedéssel összhangban. Megfelelő KAP-finanszírozást kell biztosítani a mezőgazdasági termelők és dolgozók alacsony jövedelme, az infláció és a brexit miatti hiány, valamint a környezetvédelemmel és az éghajlatváltozással kapcsolatos további követelmények kezelése érdekében.

„Az európai mezőgazdasági termelőknek – családi gazdaságoknak, kkv-knak, szövetkezeteknek és más hagyományos gazdálkodási rendszereknek – meg kell tudniuk élni gazdaságuk jövedelméből. Ezt tisztességes árakkal és számottevő közvetlen kifizetésekkel kell biztosítani. Közvetlen kifizetéseket viszont csak olyan aktív mezőgazdasági termelők és mezőgazdasági vállalkozások kaphassanak, amelyek objektív kritériumok és regionális gyakorlatok alapján folytatják mezőgazdasági termelésüket, illetve amelyek közjavakat szolgáltatnak. Nem elég csupán a mezőgazdasági földterület tulajdonosának lenni” – jelentette ki Jarmila Dubravská, Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője című EGSZB-vélemény előadója. „Az uniós gazdálkodók számára rendkívül fontos, hogy a jogalkotási javaslatok magukban foglalják a KAP legbürokratikusabb elemeinek tényleges egyszerűsítését” – folytatta John Bryan.

A szubszidiaritás nem áshatja alá a közös agrárpolitikát vagy az egységes piacot. Ezt az elvet csak a KAP célkitűzéseinek végrehajtására vonatkozó tagállami tervekre kellene alkalmazni, valamennyi rugalmasságot biztosítva ezáltal számukra ahhoz, hogy az első és a második pillérből történő kifizetési lehetőségek közül kiválaszthassák azokat, amelyek a leginkább megfelelnek az adott ország gazdálkodási típusainak, struktúráinak és körülményeinek, figyelembe véve annak természeti feltételeit és környezetét is. Az EGSZB nem támogatja, hogy a tagállamok a II. pillérből az I. pillérbe csoportosítsanak át pénzeszközöket. Ehelyett a második pillér észszerű szintű társfinanszírozását kéri valamennyi tagállam számára.

Az EGSZB azt is javasolja, hogy növeljék a KAP keretében a fiatal mezőgazdasági termelőknek, illetve a generációváltáshoz nyújtott támogatást. Végül pedig az EU-nak koherensebb stratégiát kell folytatnia a KAP és a kereskedelempolitika között. (sma)