A „Danube-Networkers for Europe” német szervezet nyerte el az EGSZB 2018. évi civil társadalmi díját

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) december 13-án öt civil társadalmi szervezetet jutalmazott olyan kiemelkedő projektjeikért, amelyek megerősítik az európai értékeket, ünneplik a számos európai identitás különféleségét, valamint előmozdítják a kulturális örökséget, amely újra közelebb hozza egymáshoz az európai embereket.

A „Danube-Networkers for Europe” (DANET) nevű német nonprofit szervezet „A Duna ízei – a kenyér összeköt minket” című projektje nyerte el a 14 000 eurós első díjat. A négy másik kezdeményezés, a SWANS (Németország), az Ökomúzeum (Olaszország), a Safe Passage (Egyesült Királyság) és a Balkans Beyond Borders (Görögország) egyaránt 9000 eurós díjazásban részesült.

„A kulturális örökség 2018-as európai évében az EGSZB reméli, hogy ez a díj felhívja a figyelmet Európa kulturális gazdagságára és az európai identitások sokféleségére és sokszínűségére. A díj olyan projekteket kíván támogatni, amelyek a sokszínűség révén és arra támaszkodva erősítik az összetartozás és a jelentőségteljesség érzését. Fokozni kívánja annak a számos projektnek a láthatóságát, amelyek Európa-szerte előmozdítják az olyan európai értékeket, mint például az emberi méltóság és az emberi jogok, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség és a jogállamiság. Végül, de nem utolsósorban, a díjjal köszönetet szeretnénk mondani azoknak a szervezeteknek és egyéneknek, akik nap mint nap küzdenek egy olyan Európáért, amely ezeken az értékeken alapul” – mondta el a díjátadó ünnepségen az EGSZB elnöke, Luca Jahier.

A DANET „A Duna ízei – a kenyér összeköt minket” elnevezésű győztes projektje mögött meghúzódó elképzelés, hogy a kenyeret olyan szellemi kulturális örökségként tapasztaltassa meg az emberekkel, amelyen mindnyájan osztoznak, és amely egyesíti őket sokféleségükben. A projekt részeként kenyérsütéssel kapcsolatos tevékenységeket és fesztiválokat szerveznek a Duna menti országokban, összehozva a különböző korú, különböző etnikumokhoz tartozó és különböző szociális háttérrel rendelkező embereket.

Bár a DANET bejegyzett székhelye Németországban található, a szövetség ernyőszervezetként szolgál számos nonprofit oktatási szervezet és szakértő számára a Duna menti országokból, például Ausztriából, Horvátországból, Bulgáriából, Romániából, Szerbiából, Szlovákiából és Magyarországról. Nonprofit szervezetként, amelynek célja az innovatív tanulás és a társadalmi részvétel előmozdítása minden polgár körében, a DANET reméli, hogy a projekt felhívja majd a figyelmet a Duna-régió és Európa közös kulturális gyökereire, és hozzájárul a párbeszéd ösztönzéshez, valamint az Európa különböző generációi és kultúrái közötti kapcsolatok erősítéséhez.

A díj átvételekor a DANET elnöke, Carmen Stadelhofer a következőket mondta: „A kenyér mindig is a közösség és javak közös megosztásának szimbóluma volt. Projektunk segítségével fel akarjuk számolni az akadályokat, és tenni akarunk egy szolidaritáson alapuló, békés Európa érdekében. Alulról felfelé építkezünk, és mindenkit be szeretnénk vonni. Olyan etnikai csoportokat is egybefogunk, akik egyébként nem találkoznának. Összehozzuk az időseket és a fiatalokat, azokat is, akik nehezen találják helyüket a társadalomban. Ez a díj óriási elismerés és megtiszteltetés az ebben a projektben részt vevő számos szervezet és egyén számára.”

A nyertes projekteket bemutató videó itt tekinthető meg.

Egy további nyertes a SWANS kezdeményezés, amely az első ilyen jellegű projekt Németországban. A kezdeményezés mögött önkéntes nők olyan csoportja áll, akik szakmai és vezetői szemináriumokat szerveznek a legtehetségesebb, migrációs és etnikai háttérrel rendelkező női egyetemi hallgatók számára azzal a céllal, hogy segítsék őket a képességeiknek megfelelő munkahely megszerzésében, valamint véget vessenek a munkaerőpiacon velük szemben tapasztalható diszkriminációnak.

Az olaszországi díjnyertes, az Ökomúzeum, az Aria Nuova szociális szövetkezet projektje. A projekt a bentlakásos intézményekben elhelyezett, mentális betegségekkel élőket segíti abban, hogy első kézből megtapasztalják a művészetet és a kultúrát, demonstrálva, hogy a kultúrához való jog egyetemes.

A Safe Passage elnevezésű egyesült királyságbeli szervezet kulturális kampánya, a „80 év eltelt, és a kiskorú menekülteknek még mindig szükségük van biztonságos útvonalra”, úgy szeretné a nyilvánosság nagyobb támogatását megnyerni a legfiatalabb menekültek ügyének számára, hogy a jelenlegi helyzetet a Kindertransport második világháborús tömeges mentőakcióhoz hasonlítja, amelyben brit polgárok a náci üldöztetés elől menekülő gyermekeket fogadtak be. A Safe Passage mindeddig több mint 1500 gyermeknek segített abban, hogy biztonságos és legális úton találjanak menedéket.

A görög nyertes a Balkans Beyond Borders szervezet rövidfilmfesztiválja. A fesztivál, amelyet minden évben más balkáni városban rendeznek meg, filmkészítők munkáját mutatja be a Balkánon innenről és túlról, a művészetet olyan ösztönző erőként használva, amely segít a régió viharos múltjában gyökerező különbségek áthidalásában.

Az EGSZB civil társadalmi díja, amely idén ünnepli fennállásának 10., mérföldkőnek számító évfordulóját, több mint 150 pályázót vonzott nem kevesebb mint 27 uniós tagállamból, ami arról tanúskodik, hogy a civil társadalom az EU minden szegletében óriási lelkesedést mutat az európai értékek és a kulturális örökség népszerűsítése iránt. A díjjal az EGSZB azt reméli, hogy hozzájárulhat a díjazott szervezetek és egyének közösségorientált munkájának ösztönzéséhez.

A díj a „kiváló civil társadalmi kezdeményezéseket” jutalmazza, és minden évben más olyan témát választanak, amely fontos helyet foglal el az EGSZB munkájában. A 2017. évi díjat az olyan innovatív vállalkozásoknak szentelték, amelyek élen járnak a hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci integrációjában.