Az EU és a Mercosur közötti társulási megállapodás csupán akkor jöhet létre, ha mindkét félnek kedvez

 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság nyomatékosan kijelenti: a megállapodás egyetlen ágazatot, régiót vagy országot sem áldozhat fel.

Az Európai Unió a világ legnagyobb gazdasága, a Mercosur pedig a hatodik. A társulási megállapodás aláírása mindkét fél számára jelentős előnyökkel járna – állapítja meg az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság a május 24-i plenáris ülésén elfogadott, „Egy EU–Mercosur társulási megállapodás felé” című véleményében. Az EU egy közel 300 millió lakosból álló piachoz férhetne hozzá, a Mercosur tagjai pedig diverzifikálhatnák gazdaságaikat és növelhetnék exportjaik értékét, valamint hozzáférhetnének egy 500 millió lakosból álló piachoz. Az Unió és a Mercosur közötti társulási megállapodás megkötése – tekintettel a két régió területére, lakosságára és a jelenleg 84 milliárd eurót meghaladó kereskedelmi forgalmára – megerősítené a két blokk nemzetközi színtéren betöltött szerepét, és kiterjedt gazdasági integrációs térséget hozna létre, ami jótékony hatással járna mindkét fél számára, és kedvező hatásokat fejtene ki Latin-Amerika fennmaradó részére nézve is. Az EGSZB azonban figyelmeztet arra, hogy a társulási megállapodás semmiképpen sem alapulhat előnytelen tárgyaláson.

Az EGSZB mindenesetre arra kéri a tárgyaló feleket és különösen az Uniót, hogy vegyék figyelembe, hogy milyen számottevő és mindkét felet érintő politikai és gazdasági következményei lennének annak (...), ha nem sikerül megállapodást elérni, vagy ha egyenlőtlen megállapodás születik” – mondta Josep Puxeu Rocamora, az EGSZB véleményének előadója. A társulási megállapodás globális stratégiai megállapodás lesz majd, amely mindkét fél gazdasági és társadalmi szereplői számára hosszú távú előnyöket igyekszik nyújtani a fejlesztés, a biztonság, a migrációs folyamatok és a környezetvédelmi kihívások terén.

A megállapodásnak olyan szociális, munkaügyi és környezeti vetülettel kellene bírnia, amely annak egészén átível hangsúlyozta Mário Soares, a vélemény társelőadója. E vetületnek biztosítania kell, hogy a gazdasági kapcsolatok összhangban álljanak a szociális és környezeti célkitűzésekkel és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ILO-egyezményekkel”. (sg)