Életrajz

This page is also available in

rEUnaissance - Merjük vállalni a fenntartható Európát

Luca Jahier-t 2018. április 18-án az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) elnökévé választották. A tisztség két és fél évre, azaz 2020 októberéig szól. Luca Jahier 2002 óta tagja az EGSZB-nek, ahol mélyrehatóan foglalkozott az Európai Unió szociális és kohéziós politikájával és különböző nemzetközi kérdésekkel.

2004 szeptemberében az EGSZB „Foglalkoztatás- és szociálpolitika, uniós polgárság” szekciójának alelnökévé választották.

A 2006. októberi tisztújítás keretében a III. Csoport alelnökévé választották, két évig az EGSZB Elnökségének tagja volt, és részt vett mind az EU–Horvátország, mind pedig az EU–Törökország konzultatív vegyes bizottság munkájában.

2008 októberétől 2010-ig az EU–AKCS nyomonkövetési bizottságot és a „Bevándorlás és integráció” állandó tanulmányozócsoportot elnökölte.

Három ízben – 2011 októberében, 2013 januárjában és 2015 októberében – választották az EGSZB III. Csoportjának elnökévé. Ebben a minőségében tagja volt az EGSZB Elnökségének. Abban a három hivatali időben, melyben Luca Jahier töltötte be az elnöki tisztet, a III. Csoport kilenc tanulmányt készített, 17 uniós országban 42 konferenciát szervezett több ezer ember részvételével, és számtalan találkozót tartott európai civil társadalmi szervezetekkel.

Luca Jahier-t a III. Csoport egyhangúlag jelölte az EGSZB elnöki posztjára.

Az EGSZB-nél Luca Jahier számos véleményt jegyez előadóként. Néhány példa: Afrika szociális gazdaságának kilátásai; Az EU, Afrika és Kína: Útban a háromoldalú párbeszéd és együttműködés felé; A Lisszaboni Szerződés 11. cikkének (1) és (2) bekezdése; Az európai gazdasági és monetáris unió társadalmi dimenziója; A nemzetközi kulturális kapcsolatokra vonatkozó európai uniós stratégia felé; valamint Lisszaboni Szerződés – EP-vélemény.

Egyéb fontos tisztségek:

  • az Olasz Munkavállalók Keresztény Egyesületei (ACLI) országos tanácsának elnöke (helyi fiókokból, szolgáltatókból, vállalkozásokból és ad hoc projektekből álló hálózata révén a szervezet előmozdítja a foglalkoztatást és a társadalmi életben való aktív részvételt) (2008–2012)
  • az Olasz Harmadik Szektor Fórum alapító tagja
  • a fejlesztési együttműködéssel foglalkozó NGO-k szövetségének (FOCSIV) elnöke (1994–2000)
  • egy torinói önkéntes szervezet (Comunità Impegno Servizio Volontariato, CISVI) munkatársaként, majd különféle nemzeti és európai szintű NGO-k hálózatai és egyesületei keretében aktív szereplő a nemzetközi együttműködés terén (1980–2000)
  • újságíró, nemzetközi politikai elemző
  • a társadalmi haladással foglalkozó szervezetek és a harmadik szektor szakértője, az Afrikát és más térségeket érintő fejlesztési programok felelőse.

Downloads

Luca Jahier - Curriculum vitae

Luca Jahier - Declaration of interests