Future low and middle value contracts

EGSO svake godine procjenjuje i planira potrebe koje mogu biti predmetom javnog natječaja u vrijednosti između 15 000 EUR i 140 000 EUR (5 382 000 EUR za radove) te na svojim internetskim stranicama objavljuje relevantne informacije kako bi omogućio sudjelovanje gospodarskih subjekata.

Radi smanjenja administrativnog opterećenja gospodarskih subjekata koji sudjeluju na tržištima vrlo male vrijednosti (≤ 15 000 EUR), na ovoj stranici objavljeni su obrasci dokumenata.

Dokumenti za ugovore male vrijednosti (EN/FR)

Opći uvjeti za ugovore male vrijednosti (dostupni na 22 jezika)

Narudžbenica za restauracijsko-ugostiteljske ugovore male vrijednosti ispod 15 000 EUR

Narudžbenica za ugovore vrlo male vrijednosti ispod 15 000 EUR

Financijska uredba, članci 136. (Kriteriji za isključenje i odluke o isključenju) i 141. (Odbijanje sudionika u postupku dodjele)

Objave (EN/FR):