Azija i Pacifik

This page is also available in

EGSO u Aziji održava odnose s organizacijama civilnog društva u Kini, Japanu, Singapuru, Južnoj Koreji i Vijetnamu.

Okrugli stol civilnog društva EU-a i Kine uspostavljen je 2007. godine nakon 9. sastanka na vrhu između EU-a i Kine i sastaje se jednom godišnje.

Odbor za praćenje EU-a i Japana osnovan je u veljači 2009. radi praćenja dimenzije civilnog društva u odnosima EU-a i Japana te promicanja suradnje između EGSO-a i poduzeća, organizacija radnika i potrošača, organizacija za zaštitu okoliša i drugih velikih organizacija civilnog društva u Japanu. U okviru Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Japana, u čijem se poglavlju o trgovini i održivom razvoju civilnom društvu dodjeljuje uloga praćenja i savjetovanja, osnovana je Unutarnja savjetodavna skupina EU-a za Japan.

EU je sklopio sporazume o slobodnoj trgovini sa sljedećim azijskim zemljama: Južnom Korejom (2011.), Japanom (2019.), Singapurom (2019.) i Vijetnamom (2020.). Ti sporazumi sadrže poglavlja o trgovini i održivom razvoju te EGSO-u i drugim organizacijama civilnog društva, kao i organizacijama civilnog društva u partnerskim zemljama, u vidu unutarnjih savjetodavnih skupina daju formalnu ulogu u praćenju provedbe i savjetovanju relevantnih političkih tijela u području zaštite okoliša, socijalnih i radnih standarda i drugih pitanja od neposredne važnosti za civilno društvo. Svake se godine održavaju dva do tri sastanka unutarnjih savjetodavnih skupina EU-a, a zajednički sastanak održava se jednom godišnje.

Povrh toga, EGSO surađuje s civilnim društvom i u drugim azijskim zemljama i na pojedinačnoj osnovi sudjeluje u relevantnim međunarodnim događanjima.

Displaying 1 - 8 of 8
23/04/2021
Presentation
Speaker
Ion Nae-Musetoiu
Organisation: 
consultant on EU Waste

Circular Economy and the Recycling of Batteries

- the legislative framework -

Downloads: 

Circular Economy and the Recycling of Batteries

22/04/2021
Presentation
Presentation by
Jung Yup Yoo
Organisation: 
Federation of Korean Trade Unions, Korea DAG member

 Reality of overtime work in Korea and its solution

Downloads: 

Reality of overtime work in Korea and its solution

22/04/2021
Presentation
Speaker
Janusz Pietkiewicz
Organisation: 
EESC

 National tripartite dialogue

Downloads: 

National tripartite dialogue

22/04/2021
Presentation
Speaker
Heungjun Jung
Organisation: 
Seoul University of Technology

 The Dynamics of Social Dialogue in South Korea

Downloads: 

The Dynamics of Social Dialogue in South Korea