AKP i Afrika

This page is also available in

Od prve Konvencije iz Loméa (1975.) do Sporazuma iz Cotonoua (2000. – 2021.) partnerstva EU-a i zemalja AKP-a uređivala su odnose između EU-a i 79 zemalja Skupine afričkih, karipskih i pacifičkih država (AKP), koja je nedavno postala Organizacija afričkih, karipskih i pacifičkih država (OACPS).

Tijekom tog razdoblja EGSO se, zajedno s civilnim društvom zemalja AKP-a, borio za priznavanje ključne uloge nedržavnih aktera u razvojnom procesu sve dok se to nije postiglo Sporazumom iz Cotonoua, kojim se EGSO-u daje mandat za organiziranje aktivnosti i savjetovanja s „gospodarskim i društvenim interesnim skupinama zemalja AKP-a i EU-a” kako bi se prikupljala stajališta organiziranog civilnog društva i kako bi im se osigurala veća vidljivost.

Cilj je poticati razmjene i iznositi preporuke o pitanjima i politikama važnima za odnose zemalja AKP-a i EU-a te ih potom službeno upućivati čelnicima EU-a i zemalja AKP-a.

U praktičnom smislu, aktivnosti EGSO-a u području odnosa između EU-a i OACPS-a uglavnom se provode pod vodstvom zajedničkog Odbora za praćenje AKP-a i EU-a koji čine članovi EGSO-a i delegati koji predstavljaju skupine gospodarskih i socijalnih interesa iz zemalja AKP-a.

Odbor za praćenje AKP-a i EU-a održava redovite kontakte s predstavnicima civilnog društva zemalja AKP-a na različitim razinama putem:

  • redovitih sastanka Odbora za praćenje AKP-a i EU-a,
  • regionalnih seminara u zemljama AKP-a, koji predstavljaju forum za raspravljanje o temama od zajedničkog interesa s predstavnicima civilnog društva u raznim regijama,
  • glavnih skupština gospodarskih i socijalnih interesnih skupina iz zemalja AKP-a i EU-a koje se održavaju svake tri godine u Bruxellesu.

EGSO također održava redovite kontakte s predstavnicima gospodarskih i socijalnih interesnih skupina Afričke unije u okviru zajedničke strategije EU-a i Afrike.

Konkretno, EGSO svake godine održava sastanke s grupom gospodarskih i socijalnih dionika Afrike i EU-a.

Već dugi niz godina EGSO održava redovite odnose sa Zajedničkom parlamentarnom skupštinom AKP-a i EU-a te na zasjedanjima Plenarne skupštine podnosi izvješća o njezinim aktivnostima.

EGSO je također u bliskom kontaktu s međunarodnim organizacijama poslodavaca, radnika, poljoprivrednika, zadruga i potrošača. Te organizacije imenuju predstavnike AKP-a koji će biti pozvani na sastanke koje organizira EGSO, uključujući i sastanke Odbora za praćenje AKP-a i EU-a.

Displaying 1 - 2 of 2
02/12/2019
News

On 22 November, participants in the 17th regional seminar of ACP-EU economic and social interest groups adopted a declaration highlighting the potential of the blue economy as a key factor for development in many eastern and southern African countries. The event, hosted by the EESC in Mauritius, was also an opportunity for civil society representatives to call for a greater role for civil society in the negotiation of Economic Partnership Agreements and bilateral Sustainable Fisheries Partnership Agreements (SFPAs) and to acknowledge the role played by African and EU economic and social groups in the development of infrastructure.