Stručna skupina za promet, energiju, infrastrukturu i informacijsko društvo (TEN)

Transeuropske mreže, razvoj informacijskog društva, energetika i usluge od općeg interesa od presudne su važnosti za dobrobit europskih građana te funkcioniranje jedinstvenog tržišta i mobilnosti. Stručna skupina za promet, energiju, infrastrukturu i informacijsko društvo (TEN) bavi se svim tim temama.

Mišljenja su rezultat bliske suradnje s ostalim europskim institucijama, mjerodavnim dionicima kao i zainteresiranim organizacijama civilnog društva.

Stručna skupina TEN djeluje putem:

  • mišljenja: zasnivaju se na pomnoj analizi i procesu postizanja konsenzusa te EGSO njima doprinosi tomu da europske politike budu više u skladu s očekivanjima europskog civilnog društva
  • izvješća o projektima
  • studija
  • bliske suradnje s Europskim parlamentom, Europskom komisijom, državama članicama i europskim organizacijama civilnog društva
  • organiziranja događanja o povezanim temama: javnih savjetovanja, konferencija i sastanaka, uz sudjelovanje stručnjaka, tvoraca politika, dionika i šire javnosti, te
  • aktivnog sudjelovanja članova stručne skupine TEN u ključnim događanjima u organizaciji vanjskih organizacija.

U okviru stručne skupine TEN djeluju i tematske studijske skupine za energetiku, promet i usluge od općeg interesa koje prate kretanja i pridonose raspravama u tim područjima politike na europskoj razini.

Downloads

TEN Work Program 2024
TEN section - End of mandate 20-23 report