Stručna skupina za zapošljavanje, socijalna pitanja i građanstvo

This page is also available in

Stručna skupina za zapošljavanje, socijalna pitanja i građanstvo (SOC) priprema aktivnosti EGSO-a u nizu područja politika, među ostalim u području zapošljavanja i radnih uvjeta, obrazovanja i osposobljavanja, migracije i azila, temeljnih i građanskih prava te drugih socijalnih pitanja, kao što su socijalna politika i siromaštvo, jednakost spolova, pitanja povezana s invaliditetom, uključivanje Roma, zdravlje, pravosuđe i unutarnji poslovi (uključujući imigraciju).

Među glavnim aktivnostima ove skupine je i njezin rad na pitanjima migracije i azila, europskom stupu socijalnih prava i pratećim mjerama te budućnosti rada. Skupina SOC također obavlja poslove tajništva za Europski migracijski forum, koji EGSO organizira u suradnji s Europskom komisijom.

Specijaliziranije zadaće obavljaju sljedeća stalna tijela SOC-a: Promatračka skupina za tržište rada (LMO), Privremena studijska skupina za imigraciju i integraciju (IMI), Privremena studijska skupina za prava osoba s invaliditetom (DIS) i Privremena studijska skupina za uključivanje Roma (ROMA).

Downloads

End of Mandate Report - Section SOC - Period 2018-2020