Stručna skupina za poljoprivredu, ruralni razvoj i zaštitu okoliša (NAT)

Stručna skupina za poljoprivredu, ruralni razvoj i zaštitu okoliša (NAT) nadležna je za širok raspon tema, kao što su zajednička poljoprivredna politika (ZPP), prehrambena održivost, zaštita okoliša, kružno gospodarstvo, provedba ciljeva održivog razvoja UN-a i klimatske promjene.

Kvaliteta zraka, biološka raznolikost, gospodarenje otpadom, ribarstvo, šumarstvo, ekološki uzgoj, sigurnost hrane, dobrobit životinja i civilna zaštita samo su neke od konkretnih tema na kojima radimo.

Osim izrade mišljenja, Stručna skupina organizira i brojna savjetovanja i konferencije u cilju prikupljanja stajališta civilnog društva. Raspolaže opsežnom mrežom kontakata unutar institucija EU-a, nacionalnih vlasti, gospodarskih i socijalnih partnera te nevladinih organizacija.

Uvjereni smo da bi se boljom poljoprivrednom politikom i politikom na području okoliša mogla osigurati rješenja za gospodarsku krizu, koja ima veoma štetan učinak na rast, zaposlenost i kupovnu moć.

Moramo zaštiti 40 milijuna radnih mjesta u poljoprivrednom sektoru, očuvati svoje šume i ruralna područja te smanjiti rasipanje hrane s obzirom na to da trećina naše proizvodnje trenutačno završava u otpadu.

Imajući taj cilj u vidu, Stručna se skupina u najnovije vrijeme bavi praktičnim temama kao što su reforma ZPP-a, uravnotežen teritorijalni razvoj, održivi prehrambeni sustavi, provedba Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama i prelazak na održiviju europsku budućnost.

Downloads

NAT work programme 2023-2025
End of mandate report 2020-2023 NAT section
NAT secretariat – organigram 2024