Unutarnja savjetodavna skupina EU-a za Kolumbiju, Peru i Ekvador

Poglavljem o trgovini i održivom razvoju Sporazuma o trgovini između EU-a i Kolumbije i Perua predviđeno je da svaka stranka uspostavi nove unutarnje savjetodavne skupine ili odbore nadležne za pitanja rada, okoliša i održivog razvoja, ili se savjetuje s onima već postojećima, u cilju iznošenja stajališta i preporuka o provedbi poglavlja. Takve unutarnje savjetodavne skupine i odbori sastoje se od neovisnih predstavničkih organizacija civilnog društva, uz ravnomjernu zastupljenost gospodarskih, socijalnih i ekoloških dionika.

Sporazumom o trgovini između EU-a i Kolumbije i Perua predviđeno je da međuvladin Pododbor za trgovinu i održivi razvoj jednom godišnje (osim ako se stranke ne dogovore drugačije) organizira otvoreni sastanak s organizacijama civilnog društva i širom javnošću kako bi se raspravljalo o provedbi poglavlja. Sudionici predstavljaju gospodarske i društvene dionike, kao i dionike s područja okoliša, a stranke promiču ravnomjernu zastupljenost tih skupina.

Osim toga, predstavnici Unutarnje savjetodavne skupine EU-a i nacionalnih mehanizama andskih zemalja složili su se da će tijekom otvorenih zasjedanja održavati godišnje zajedničke sastanke. Takvi zajednički sastanci pružaju odgovarajući okvir za strukturiranu, detaljnu raspravu o širokom rasponu pitanja povezanih s provedbom poglavlja o trgovini i održivom razvoju. Također omogućuju razmjenu informacija i najboljih praksi te pripremu zajedničkih preporuka koje će se predstaviti strankama i drugim predstavnicima civilnog društva na otvorenim zasjedanjima.