Unutarnja savjetodavna skupina EU-a za Kanadu

Sveobuhvatni gospodarski i trgovinski sporazum između EU-a i Kanade (CETA) privremeno se primjenjuje od 21. rujna 2017. Sporazum sadržava poglavlja o trgovini i održivom razvoju, trgovini i radu te trgovini i okolišu (poglavlja 22. – 24.).

U tim se poglavljima utvrđuju obveze EU-a i Kanade u pogledu promicanja radnog prava, zaštite okoliša i održivog razvoja, u skladu s međunarodnim instrumentima kao što su konvencije ILO-a i multilateralni sporazumi o okolišu, među ostalim poduzimanjem mjera na područjima poput održivog šumarstva, ribarstva ili društveno odgovornog poslovanja.

Predviđa se i da svaka strana uspostavi unutarnju savjetodavnu skupinu (DAG) sastavljenu od predstavnika organizacija civilnog društva.

Unutarnja savjetodavna skupina EU-a u okviru CETA-e sastoji se od članova iz EGSO-a i drugih europskih organizacija civilnog društva, što osigurava uravnoteženu zastupljenost gospodarskih, socijalnih i ekoloških dionika, uključujući organizacije poslodavaca i radnika te druge relevantne dionike.

Primarna je svrha Unutarnje savjetodavne skupine EU-a iznositi mišljenja i davati preporuke o svim pitanjima povezanima s provedbom poglavlja o trgovini i održivom razvoju u okviru Sveobuhvatnog gospodarskog i trgovinskog sporazuma između EU-a i Kanade.