Skupina za temeljna prava i vladavinu prava

This page is also available in

Skupina za temeljna prava i vladavinu prava (FRRL) horizontalno je tijelo unutar EGSO-a čiji je zadatak osiguravanje foruma koji europskim organizacijama civilnog društva omogućuje da se sastaju i razmjenjuju ocjene stanja u pogledu temeljnih prava, demokracije i vladavine prava u državama članicama.

U svom je radu skupina FRRL usmjerena na teme, a ne na pojedinačne zemlje, te radi na promicanju poštovanja europskih vrijednosti iz članka 2. UEU-a, Povelje o temeljnim pravima, kao i kontrolnog popisa u vezi s vladavinom prava koji je sastavila Venecijanska komisija Vijeća Europe. Njezin je cilj baviti se kako kolektivnim tako i individualnim pravima te, s obzirom na mandat EGSO-a, ujedno posvećivati pozornost i gospodarskim i socijalnim pravima. Ta su prava nedjeljiva od građanskih i političkih prava i zahtijevaju posebnu stratešku pozornost.

Skupina je osnovana u siječnju 2018.