Skupina za europski semestar

This page is also available in

Skupina za europski semestar koordinira, potiče i podupire rad koji se u vezi s europskim semestrom obavlja u stručnim skupinama EGSO-a ili u CCMI-ju. Europski semestar prvobitno je bio godišnji ciklus koordinacije gospodarskih politika, a od 2018. dopunjen je mjerama koje se zasnivaju na europskom stupu socijalnih prava. Nakon gospodarske, socijalne i političke krize u Europi, semestar je postao središnja točka rasprava o reformama u Europi. EGSO uviđa njegovu sve veću važnost te je, u skladu s odlukom Predsjedništva od 5. prosinca 2017., Upravljački odbor za strategiju Europa 2020. zamijenio tijelom koje će se usredotočiti na europski semestar i na razmatranje prijedloga europskog civilnog društva u pogledu rasta i zapošljavanja.