Odbor za praćenje EU-a i Rusije

This page is also available in

Od veljače 2011. EGSO prati svoje odnose s ruskim civilnim društvom putem Odbora za praćenje EU-a i Rusije, osnovanog u cilju razvijanja i održavanja odnosa s ruskim civilnim društvom te povećanja doprinosa civilnog društva odnosima između EU-a i Rusije.

Potpora međuljudskim odnosima jedno je od pet vodećih načela za odnose EU-a i Rusije koje su u ožujku 2016. dogovorili ministri vanjskih poslova EU-a i visoka predstavnica EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federica Mogherini. Od tada je EGSO obnovio kontakte s Građanskim vijećem Ruske Federacije, svojim službenim ruskim partnerom, te i dalje surađuje s Forumom za civilno društvo EU-a i Rusije u sklopu zajedničkih godišnjih seminara i drugih aktivnosti.