Privremena studijska skupina za usluge od općeg interesa

This page is also available in

Privremena studijska skupina za usluge od općeg interesa nastoji doprinijeti pristupu europskih građana kvalitetnim i cjenovno pristupačnim uslugama od općeg interesa, koje su ključna sastavnica gospodarskih, socijalnih i pravnih sustava u Europi te na kojima počivaju europski socijalni model i socijalna tržišna ekonomija.

Postoji jasna politička i financijska odgovornost javnog sektora u pogledu koordinacije pružanja usluga od općeg interesa. Prepustiti to pitanje isključivo tržišnim silama nije primjereno. Posebice neprofitne organizacije i poduzeća socijalne ekonomije pokazali su da su sposobni pružati izvrsne usluge od općeg interesa.

U cilju promicanja istaknutije uloge neprofitnih organizacija i socijalnih poduzeća potrebna je evaluacija statusa usluga od općeg interesa – a posebice socijalnih usluga od općeg interesa – u svim državama članicama. Taj bi proces doprinio utvrđivanju sektora u kojima je slobodno tržište posebno slabo te je javno financiranje prvenstveno potrebno.

Privremena studijska skupina svoje napore usmjerava i na potencijal usluga od općeg interesa za poticanje rasta, otvaranje održivih radnih mjesta i promicanje konkurentnosti. S tim je u vezi Stručna skupina za promet, energiju, infrastrukturu i informacijsko društvo (TEN) provela studiju „Pregled izvješća država članica o provedbi Odluke Europske komisije o pružanju državnih potpora za pružanje usluga od općeg gospodarskog interesa“.