Privremena studijska skupina za provedbu Bijele knjige o prometu

This page is also available in

Privremena studijska skupina za provedbu Bijele knjige o prometu osnovana je u travnju 2013. kao prvi korak u provođenju u djelo preporuka iz mišljenja EGSO-a „Bijela knjiga o prometu: uključivanje civilnog društva“ (TEN/479).

Zadaća je Privremene studijske skupine osigurati da se važni dijelovi zakonodavstva EU-a povezanog s Bijelom knjigom izrađuju uz odgovarajući stupanj sudjelovanja civilnog društva. Ona predlaže inovativne načine uključivanja civilnog društva u proces donošenja odluka i provedbe politika EU-a.

Participativni dijalog o politici transeuropske prometne mreže (TEN-T)

Privremena studijska skupina nastoji uspostaviti dijalog između tijela vlasti, dionika i civilnog društva o koridorima osnovne mreže TEN-T-a. Taj je koncept uveden na konferenciji „Oblikovanje budućnosti koridora osnovne mreže“ u Malmöu, a potvrdila ga je konferencija „Poboljšani dijalog za pametan i održiv promet“ u Milanu.

Kao potpora tom dvosmjernom participativnom dijalogu pokrenuta je internetska platforma „Razgovarajmo o prometu“.

Održiv promet

Sve potpisnice Pariškog sporazuma COP21 obvezale su se ubrzati smanjenje emisije stakleničkih plinova. To smanjenje uvelike ovisi o prometu, koji je kao sektor drugi najveći izvor stakleničkih plinova. Imajući to u vidu Privremena studijska skupina razmotrila je u istoimenom mišljenju „posljedice zaključaka konferencije COP21 na europsku prometnu politiku“ (TEN/582) i potom izradila mišljenje „Dekarbonizacija prometa“ (TEN/609).

Paket za mobilnost

Privremena studijska skupina aktivno doprinosi mišljenjima i pomno prati teme u vezi s „paketom za mobilnost“ Europske komisije iz 2017., kao što su mjere za pristup tržištu, provođenje socijalnog zakonodavstva i naplata cestarina.

Downloads

Presentation of the PSG