Privremena studijska skupina za imigraciju i integraciju

This page is also available in

EGSO je osnovao privremenu studijsku skupinu za imigraciju i integraciju (IMI), koju čine članovi iz raznih stručnih skupina EGSO-a koje pokrivaju različita područja politika i predstavljaju poslodavce, radnike i razne interese. Ciljevi ove skupine, koja podupire rad EGSO-a u području migracije i azila su:

  • promicanje razvoja zajedničke europske imigracijske i integracijske politike zasnovane na načelima temeljnih prava i solidarnosti, uz snažnu uključenost civilnog društva,
  • pripremanje doprinosa EGSO-a Europskom migracijskom forumu,
  • oblikovanje konkretne uloge EGSO-a kao posrednika između organiziranog civilnog društva i institucija EU-a u području migracijske politike i integracije migranata.

Privremena studijska skupina za imigraciju i integraciju od 2009. izrađuje mišljenja i organizira savjetovanja i konferencije o raznim temama povezanima s integracijom (npr. doprinosu poduzetnika migranata gospodarstvu, socijalnim inovacijama za uključivanje izbjeglica te podršci civilnog društva migrantima i izbjeglicama). U svome radu na tim zadacima skupina IMI surađuje s vanjskim partnerima iz civilnog društva i akademske zajednice te tijelima nacionalnih vlasti i vlasti EU-a. Članovi IMI-ja aktivno sudjeluju u Europskom migracijskom forumu. Ova skupina također organizira savjetodavne sastanke o formatu ili temama predstojećih sastanaka Europskog migracijskog foruma.