Privremena studijska skupina za Europsku energetsku zajednicu

This page is also available in

Privremena studijska skupina za Europsku energetsku zajednicu usmjerava program rada EGSO-a na području energetskih pitanja oslanjajući se na dvije glavne okosnice:

Promicanje uključenosti civilnog društva u energetska pitanja kroz europski energetski dijalog (EED) 

EGSO se zalaže za snažnu ulogu civilnog društva kako bi se osigurala uspješna energetska tranzicija. Sudjelovanje građana u donošenju i provedbi politika povećava osjećaj odgovornosti, unapređuje taj proces i doprinosi ostvarivanju ciljeva energetske politike EU-a. U tu svrhu EGSO promiče ideju europskog energetskog dijaloga. Taj dijalog treba svim dionicima omogućiti razumijevanje energetskih izazova i s njima povezanih ustupaka, pojedinačno djelovanje i doprinošenje odabirima u okviru energetske politike, uz vođenje računa o širem kontekstu u pogledu izazova i mogućih rješenja na razini EU-a. U cilju promicanja tog dijaloga članovi Privremene studijske skupine organiziraju savjetovanja i konferencije, uključujući događanja u vezi s godišnjim izvješćem o stanju energetske unije (2015., 2016.), doprinose izradi godišnjeg mišljenja o stanju energetske unije (2015., 2016.) i aktivno sudjeluju u događanjima vanjskih organizacija, kao što su Energetski forum građana, Europski forum za nuklearnu energiju i Forum za energetsku infrastrukturu.

Promicanje veće koordinacije na području energetskih pitanja 

Sve je veća međusobna ovisnost država članica EU-a na tehničkom i političkom polju te one teško mogu samostalno ispuniti svoje energetske ciljeve na uspješan i isplativ način. EGSO stoga potiče snažniju koordinaciju, posebice u vezi s mrežama i modelom tržišta. EGSO je pozdravio okvir Europske komisije za energetsku uniju te se nastavlja njime baviti u svojim sektorskim i međusektorskim mišljenjima i na javnim savjetovanjima.