Odbor za praćenje istočnog susjedstva

Odbor za praćenje istočnog susjedstva osnovan je 2004. kao posebno tijelo EGSO-a zaduženo za odnose s civilnim društvom u zemljama istočnog susjedstva. Odbor za praćenje obično se sastaje četiri puta godišnje i raspravlja o aktualnim pitanjima koja se odnose na zemlje istočnog susjedstva, a često poziva i predstavnike drugih europskih institucija, vanjske stručnjake, organizacije civilnog društva i druge. Članovi Odbora za praćenje aktivno sudjeluju u aktivnostima Istočnog partnerstva (EaP), kao što su multilateralne platforme EaP-a i Forum civilnog društva EaP-a.