Socijalna pitanja

EU ima 25 milijuna nezaposlenih osoba i 122 milijuna osoba kojima prijeti opasnost od siromaštva ili socijalne isključenosti. Ovi podaci pozivaju na veći stupanj gospodarske konvergencije kako bi se poboljšali životi europskih građana. Premda su uključive i aktivne politike tržišta rada neophodne za pronalazak dostojanstvenih radnih mjesta, pravedni i učinkoviti sustavi socijalne skrbi presudni su za osiguravanje socijalne zaštite za sve građane i socijalne uključenosti onih koji su iz društva još uvijek isključeni.

Socijalna pitanja obuhvaćaju dostojanstvena radna mjesta, socijalno osiguranje, socijalnu zaštitu i uključenost, smanjenje siromaštva, rodnu ravnopravnost, osobe s invaliditetom, potrebe djece i obitelji, mlade, starije građane te manjine kao što su Romi, pristup zdravstvenoj skrbi, pravosuđe, obrazovanje, kulturu i sport, volontiranje i aktivno građanstvo. Glavni cilj, zajednički svim potpodručjima, jest osigurati središnji i ravnopravan položaj svih građana kao središnje točke socijalne politike, čiji je glavni politički instrument na razini EU-a europski stup socijalnih prava.

Usko povezana područja su zapošljavanje, obrazovanje i osposobljavanje, migracije i azil te temeljna i građanska prava, kojima se također uglavnom bavi Skupina za zapošljavanje, socijalna pitanja i građanstvo (SOC). Promatračka skupina za tržište rada, koja pripada skupini SOC, posebice se bavi praćenjem izazova koji utječu na europsku radnu snagu i europsko tržište rada. Tim se konkretnim pitanjima bave tematske studijske skupine za prava osoba s invaliditetom i za uključivanje Roma. Nadalje, sastavljanjem mišljenja u tom području, EGSO stvara značajan opus pravne stečevine u području socijalnih pitanja.