Jedinstveno tržište

Iako je možda riječ o jednom od najvažnijih postignuća EU-a, jedinstveno tržište i dalje se suočava s određenim poteškoćama. Od uvođenja jedinstvenog tržišta 1992. EGSO aktivno sudjeluje u nastojanjima da se postigne njegova potpuna funkcionalnost u korist europskih građana.

Jedinstvenim digitalnim tržištem ostvaruju se neke od najkonkretnijih prednosti europskog projekta. Ono omogućuje i ponovno povezivanje građana s EU-om zahvaljujući uspostavi prekograničnog internetskog tržišta koje neometano funkcionira.