Financijske usluge i tržišta kapitala

EU je na gospodarsku i financijsku krizu koja je izbila 2008. godine odgovorio nizom reformi kako bi se osigurala stabilnost i ojačao nadzor financijskih tržišta. Poticanje zapošljavanja, rasta i ulaganja među glavnim je prioritetima Europske unije. Stoga je od presudne važnosti osigurati čvrstu osnovu za financijski sustav EU-a koji pogoduje rastu, zapošljavanju i ulaganjima. Financijski sektor mora ispuniti svoju zadaću financiranja realnog gospodarstva.

Među ključnim inicijativama za postizanje tog cilja izdvaja se uspostava unije tržišta kapitala, čime se nastoji osigurati razvoj dobro reguliranih, stabilnih, učinkovitih i globalno konkurentnih financijskih tržišta u interesu poduzeća i potrošača. Važno je i u sklopu procesa produbljivanja EMU-a dovršiti bankovnu uniju radi jačanja otpornosti EU-a na financijske krize i zaštite deponenata.

EGSO o financijskim uslugama i tržištima kapitala

EGSO smatra da je usklađeni, cjeloviti i integrirani pristup regulaciji financijskog sektora važan za uspostavu ravnopravnijih uvjeta kako među financijskim institucijama tako i među državama članicama, kao i za smanjenje rizika u financijskom sektoru. Mjere reforme moraju doprinositi jačanju bonitetnog okvira i okvira za sanaciju banaka i drugih financijskih aktera. Daljnju podjelu rizika u bankovnoj uniji treba pratiti daljnje smanjenje rizika. EGSO je uvjeren da unija tržišta kapitala može učinkovito doprinijeti ostvarivanju snažnog i stabilnog gospodarskog oporavka u ujednačenijem regulatornom okruženju.