Okoliš

Izazovi na području okoliša sveprisutni su. Prijeko je potrebno zaustaviti gubitak biološke raznolikosti i poboljšati kvalitetu zraka, vode i tla – a to su tek neka problematična područja.

Među primjerima globalnih problema na području okoliša simboličnošću se ističe nestanak pčela. Dobrobit pčela i njihova uloga oprašivača bitne su za biološku raznolikost. Broj pčela u više od 50 % kolonija opada u usporedbi s podacima otprije samo nekoliko godina. Podaci na drugim područjima otkrivaju daljnja iznimno zabrinjavajuća pitanja. Zbog loše kvalitete zraka u gradskim područjima prijeko je potrebno uložiti veće napore. Više od polovine gradskog stanovništva moglo bi biti izloženo razini onečišćenja koja premašuje smjernice Svjetske zdravstvene organizacije. U EU-u to može dovesti do stotine tisuća preuranjenih smrtnih slučajeva godišnje.

Stanje nije nimalo bolje na moru ili na kopnu. Primjer snažnog utjecaja na okoliš raširena je uporaba plastičnih kupovnih vrećica za jednokratnu upotrebu. Svake se godine diljem svijeta upotrebljavaju milijarde vrećica za jednokratnu uporabu, koje se u prosjeku koriste tek nekoliko minuta, a na odlagalištima ili u oceanima ostaju tisućama godina.

EGSO radi na promicanju učinkovite i progresivne politike EU-a na području okoliša i na iznalaženju rješenja koja doprinose boljoj zaštiti okoliša i učinkovitijem korištenju prirodnih resursa.

Osim što pruža savjete o politikama, EGSO i u praksi doprinosi očuvanju lokalne biološke raznolikosti uz pomoć praktičnih, malih projekata, kao što su „zeleni krovovi“ ili košnice na krovu svoje zgrade.