RePowerEU Plan

EESC opinion: RePowerEU Plan

KLJUČNE TOČKE:

EGSO:

 • smatra da je plan REPowerEU Europske komisije korak u pravom smjeru prema neovisnosti EU-a o ruskoj opskrbi plinom i naftom;
 • ističe da su se mnogi problemi koje sada treba riješiti mogli izbjeći, ili barem ograničiti, smanjenjem ovisnosti o uvozu energije, što je Komisija proteklih godina predlagala;
 • skreće pozornost na rizik od kombiniranih gospodarskih i socijalnih posljedica trenutačne krize koje bi, ne pronađu li se odgovarajuća rješenja, demokratski sustav mogle izložiti pritisku;
 • podržava provedbu hitnih mjera za rješavanje gorućih pitanja, posebno kako bi se zajamčila sigurnost opskrbe po „cijeni što pristupačnijoj” za potrošače i industriju na koje neopravdano utječu trenutačna drastična povećanja cijena;
 • upozorava, međutim, da hitne mjere iz plana REPowerEU ne smiju dovesti do novih ovisnosti niti štetiti naporima da se klimatska neutralnost postigne što je prije moguće;
 • poziva Komisiju da prije sklapanja partnerstava s nedemokratskim ili politički nestabilnim zemljama izradi geopolitičku strategiju uvoza energije vodeći pritom računa o energetskim i klimatskim krizama;
 • napominje da se, s obzirom na hitnost situacije u pogledu opskrbe, privremenoj uporabi fosilnih i niskougljičnih goriva, ugljena i nuklearne energije treba pristupiti fleksibilno i da status nuklearne energije spada pod nacionalnu nadležnost;
 • stoga podržava:
  • prijedlog da se cilj energetske učinkovitosti do 2030. poveća s 9 % na 14 %;
  • povećanje udjela obnovljivih izvora energije u kombinaciji izvora energije EU-a i čvrsto podržava zahtjev Komisije da se udio od 45 % predložen u planu uključi u paket „Spremni za 55 %;
  • prijedloge za brze postupke izdavanja dozvola za projekte u području energije iz obnovljivih izvora i definiranje takozvanih „glavnih” područja za takve projekte;
 • skreće pozornost na:
  • potrebu za ogromnim ulaganjima radi povećanja udjela obnovljivih izvora energije u EU-ovoj kombinaciji izvora energije;
  • potrebu za znatnim ulaganjima u istraživanje i razvoj;
  • potencijal potrošnje vlastite energije, zajednica energije iz obnovljivih izvora i dijeljenja energije;
  • važnost nacionalnih obrazaca ponašanja i tradicija koji utječu na donošenje odluka o kombiniranju održivih izvora energije.