Opći uvjeti za sudjelovanje u događanju „Tvoja Europa, tvoje mišljenje!“ (YEYS)

This page is also available in

Follow us on


UVOD

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) domaćin je događanja „Tvoja Europa, tvoje mišljenje!“ (YEYS) od 2010. godine. Na tom događanju učenici srednjih škola iz 28 država članica EU-a i pet zemalja kandidatkinja (Albanije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije i Turske) imaju priliku naučiti više o EGSO-u i njegovoj ulozi te razmijeniti stajališta i predložiti preporuke o određenoj temi.  Dodatne informacije dostupne su na našim internetskim stranicama.

1. Prijava

1.1 Uvjeti sudjelovanja

Kako bi mogla sudjelovati, škola koja se prijavljuje mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 • mora biti srednja škola koju pohađaju učenici u dobi od 16 do 18 godina;
 • mora se nalaziti u jednoj od država članica EU-a ili jednoj od zemalja kandidatkinja;
 • moraju je priznavati obrazovne vlasti u barem jednoj državi članici ili zemlji kandidatkinji;
 • mora posjedovati računalo (radi čitanja i ispisivanja dosjea u PDF-u), biti povezana na internet i imati elektroničku poštu;
 • mora odabrati jednog nastavnika i troje učenika (s napunjenih 16 godina) predzadnjeg razreda bilo koje vrste srednjoškolskog obrazovanja (uključujući srednje strukovne škole) koji se znaju izražavati na engleskom jeziku;
 • mora se obvezati na to da će razmotriti teme događanja i o njima provesti raspravu u školi prije puta u Bruxelles;
 • mora se obvezati na to da će biti domaćin jednom članu / jednoj članici EGSO-a na informativnom sastanku o EU-u i EGSO-u, okvirno u siječnju ili veljači (putne troškove i troškove smještaja člana/članice EGSO-a snosi EGSO). Član ili članica posjetit će odabranu školu i sastati se s troje učenika i nastavnikom koji su odabrani da putuju u Bruxelles te će održati prezentaciju (o EU-u, EGSO-u i događanju) u jednom ili više razreda u odabranoj školi;
 • mora obavijestiti odabrane učenike, druge učenike iz njihovih razreda, a moguće i sve učenike u školi, o mogućnosti da pripreme za događanje i samo događanje prate na Facebooku, Twitteru i Instagramu na tri adrese navedene na kraju ovog dokumenta pod podnaslovom „Dodatne informacije“.

1.2 Postupak prijave

Škola koja se želi prijaviti mora do navedenog roka ispuniti internetski obrazac za prijavu dostupan na internetskim stranicama EGSO-a. Prijava je moguća do tog datuma.

Prije prijavljivanja škola mora imenovati nastavnika u pratnji, koji mora moći komunicirati na engleskom jeziku jer će – ako škola bude odabrana – biti jedina kontaktna osoba za EGSO tijekom pripremne faze događanja. Ravnatelj škole mora potvrditi ime te osobe u relevantnom dijelu internetskog obrasca za prijavu.

U obrascu za prijavu škola mora unijeti svoj puni naziv i adresu, ime i podatke za kontakt ravnatelja škole i nastavnika u pratnji te adresu elektroničke pošte na koju će se slati sva korespondencija s nastavnikom u pratnji. Potrebno je redovno provjeravati elektroničku poštu jer će se sa školom kontaktirati uglavnom na taj način.

1.3 Na što se škola obvezuje prijavom?

Svaka škola prijavom prihvaća opće uvjete ždrijeba, pripreme i sudjelovanja u Bruxellesu. Prijava ispravno podnesena u navedenom roku jamči samo da će škola sudjelovati u odabiru ždrijebom; time se ne jamči sudjelovanje u događanju.

Škole odabrane ždrijebom obvezuju se da će:

 1. odabrati i prijaviti troje učenika koji govore i razumiju engleski i koji će sudjelovati u događanju u Bruxellesu u pratnji jednog nastavnika;
 2. pozvati člana ili članicu EGSO-a na informativni sastanak u školi;
 3. razmotriti dokument koji će im predložiti EGSO i o njemu provesti raspravu;
 4. razmijeniti rezultate svog rada na događanju u Bruxellesu aktivno sudjelujući u raspravama;
 5. poslati fotografiju zgrade škole (primjerice, glavnog ulaza) i skupnu fotografiju troje odabranih učenika i nastavnika u pratnji, kao i odobrenje da se te fotografije smiju koristiti u publikacijama EGSO-a i objavljivati na internetskim stranicama, intranetu i društvenim mrežama EGSO-a;
 6. dopustiti da se imena učenika i nastavnika te njihove fotografije snimljene prilikom posjeta člana/članice EGSO-a školi koriste u publikacijama EGSO-a i objavljuju na internetskim stranicama, intranetu i društvenim mrežama EGSO-a. Skrećemo pozornost na to da se – osim ako škola ne odredi drugačije – to dopuštenje odnosi na sve osobe, zgrade i predmete koji se nalaze na fotografijama;
 7. dopustiti da se imena učenika i nastavnika te njihove fotografije snimljene tijekom njihova sudjelovanja u događanju u Bruxellesu koriste u publikacijama EGSO-a i objavljuju na internetskim stranicama, intranetu i društvenim mrežama EGSO-a;
 8. dostaviti izvatke iz tiska o posjetu člana/članice EGSO-a školi ili o sudjelovanju škole u događanju;
 9. odmah obavijestiti organizatore u EGSO-u ako dođe do bilo kakve promjene (npr. u pogledu nastavnika u pratnji, učenika koji sudjeluju, adrese elektroničke pošte);
 10. organizirati aktivnosti na lokalnoj razini nakon događanja, u školi i izvan nje (primjerice, obavještavanje o usvojenim preporukama, širenje informacija o događanju općenito).

1.4 Što će se dogoditi ako škola ne ispuni svoje obveze?

Neispunjavanje uvjeta imat će za posljedicu automatsko isključivanje škole i njezinih učenika iz sudjelovanja u događanju.

2. Odabir škola

Među svim školama koje su se prijavile do roka ždrijebom će se do kraja godine odabrati škole koje će sudjelovati u događanju. Prethodno odabrana škola ne može se ponovo prijaviti godinu nakon sudjelovanja u događanju u Bruxellesu (no moći će se ponovo prijaviti nakon dvije godine). Škole će se odabrati ždrijebom uz sudjelovanje potpredsjednika/potpredsjednice EGSO-a, koji/koja će osigurati da se postupak odvija u skladu s pravilima. Iz svake zemlje odabrat će se jedna škola. Odabrane škole bit će pojedinačno obaviještene elektroničkom poštom, a njihova će se imena objaviti na internetskim stranicama EGSO-a.

3. Odabir i prijava učenika koji će putovati u Bruxelles

Škole sudionice odabiru troje učenika koji će sudjelovati u radionicama u Bruxellesu. Ti učenici trebali bi biti u predzadnjem razredu bilo koje vrste srednjoškolskog obrazovanja (stariji od 16 godina) te se znati izražavati na engleskom jeziku.

3.1 Kriteriji za odabir

Škole same biraju učenike koji će ih predstavljati. Mogu odrediti vlastite kriterije odabira, no oni moraju biti jasni, pravedni i nediskriminirajući. U interesu rodne ravnopravnosti odabrani učenici ne bi trebali biti istog spola (osim ako pohađaju jednospolnu školu).

3.2 Sudjelovanje učenika s invaliditetom

Škole se moraju pobrinuti za to da i učenici s invaliditetom mogu sudjelovati u događanju. Prostorije EGSO-a opremljene su za pristupačnost osobama s invaliditetom. Ako su potrebne posebne mjere, škole moraju na vrijeme obavijestiti organizatore u EGSO-u.

3.3 Prijava učenika

Odabrane škole moraju prijaviti troje učenika koje su odabrale za sudjelovanje na YEYS-u. Prije prijavljivanja učenika škole moraju od njihovih roditelja ili zakonskih skrbnika dobiti pismeno odobrenje (obrazac za odobrenje). Razdoblje za prijavu bit će navedeno na internetskim stranicama YEYS-a.

3.4 Obrazac za odobrenje

Škole koje sudjeluju u događanju moraju dostaviti obrazac za odobrenje za svakog učenika. Obrazac je dostupan na svim službenim jezicima EU-a. Moraju ga potpisati roditelji ili zakonski skrbnici učenika te ravnatelj škole, a zatim ga je poštom ili elektroničkom poštom potrebno poslati EGSO-u, uz kopiju valjane osobne isprave za svakog učenika. Krajnji rok za prikupljanje svih potrebnih dokumenata bit će naveden u poruci e-pošte koju ćete primiti od organizatora YEYS-a.  Obratite pozornost na to da kopija koju šaljete bude čitljiva.

Poštanska adresa:        

Europski gospodarski i socijalni odbor
VMA 05/00
Rue Belliard 99
1040 Bruxelles, Belgija

Adresa elektroničke pošte:
youreuropeateesc [dot] europa [dot] eu

Tim obrascem roditelji ili zakonski skrbnici učenika te ravnatelj škole potvrđuju:

 • da učenik ima dopuštenje da putuje u Bruxelles na događanje
 • da se ime učenika i fotografije učenika i/ili videozapisi sjednice smiju objaviti u publikacijama EGSO-a, na internetskim stranicama, intranetu i društvenim mrežama EGSO-a
 • da će učenik biti pod nadzorom nastavnika u pratnji tijekom putovanja i boravka u Bruxellesu.

Učenik neće moći sudjelovati u događanju ako obrazac za odobrenje i kopija osobne isprave ne budu zaprimljeni do navedenog roka.

3.5 Zaštita osobnih podataka

EGSO jamči zaštitu svih zaprimljenih osobnih podataka u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725. Događanje YEYS snimat će se i fotografirati u promidžbene svrhe.

4. Priprema za događanje u školama

Član/članica Odbora posjetit će odabrane škole i pritom iznijeti informacije o EGSO-u i njegovim radnim metodama te predstaviti radni dokument događanja i provesti raspravu o njemu. EGSO će snositi putne troškove i troškove smještaja člana/članice. EGSO će također poduzeti korake u pogledu medijskog praćenja. Odjel za medije EGSO-a surađivat će sa školama i članovima EGSO-a u cilju poticanja medija da osiguraju praćenje posjeta, a možda i sudjeluju u njemu. Cijenili bismo vašu potporu u tome.

Sve ključne informacije o događanju bit će objavljene na internetskim stranicama EGSO-a. Stoga se nastavnici koji su uključeni u događanje mole da redovno provjeravaju naše stranice.

Škole sudionice zaprimit će radni dokument s pitanjima otvorenog tipa koja bi učenicima i njihovim nastavnicima trebala pomoći da razrade svoje ideje i pripreme se za raspravu u Bruxellesu. Učenici i nastavnici moraju razgovarati o tim pitanjima u učionici i pokušati naći odgovore na njih kako bi bili spremni za raspravu uživo u Bruxellesu.

5. Događanje u Bruxellesu

5.1 Odgovornost

Škole sudionice, koje predstavljaju nastavnici u pratnji, snose punu odgovornost za svoje učenike i nastavnike tijekom njihova boravka u Bruxellesu, kao i tijekom putovanja do mjesta događanja i povratka.

Učenici i nastavnik u pratnji moraju ponijeti potrebne putne dokumente (odnosno valjanu putovnicu ili osobnu iskaznicu).

Moraju imati i europsku iskaznicu zdravstvenog osiguranja (koja se može besplatno dobiti od lokalnog osiguravatelja i/ili zavoda za zdravstveno osiguranje) ili, ako se iskaznica ne može izdati na vrijeme, privremenu zamjensku potvrdu (više informacija dostupno je ovdje: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=hr).

Učenici i nastavnici iz zemalja kandidatkinja moraju provjeriti kod svojih nacionalnih zdravstvenih sustava ili privatnih osiguranja što trebaju učiniti da budu osigurani u inozemstvu.

Škole sudionice i/ili roditelji učenika sudionika moraju imati putno osiguranje za koje se moraju pobrinuti sami sudionici (neke škole možda imaju osiguranje koje pokriva školske izlete u inozemstvo i/ili učenici mogu već biti pokriveni obiteljskom policom osiguranja). I nastavnici sudionici trebaju biti pokriveni putnim osiguranjem.

EGSO preuzima odgovornost za osiguranje svih učenika i nastavnika u slučaju nezgode do koje bi moglo doći u Belgiji tijekom događanja.

EGSO će organizirati i snositi troškove putovanja i smještaja učenika i nastavnika u pratnji iz svih država članica i zemalja kandidatkinja u skladu s niže navedenim uvjetima.

5.2 Raspored događanja

Učenici će doputovati u Bruxelles na dan događanja, a kući će otputovati dan nakon završetka YEYS-a.

Škole sudionice unaprijed će biti obaviještene o detaljima putovanja povezanim s datumom dolaska i odlaska, zrakoplovnim kartama i imenom hotela.

Škole sudionice pozivaju se da predlože nacionalni kulturni doprinos (primjerice, tradicionalni ples i/ili glazbu, ali ne Powerpoint prezentaciju, u trajanju od najviše dvije do tri minute) za oproštajnu večeru.

5.3 Radni jezici

U radnim skupinama govorit će se engleski, dok će tijekom plenarnih sjednica biti organizirano usmeno prevođenje za engleski i francuski jezik. Kao što je već naglašeno, kako bi se osigurala neometana rasprava u radnim skupinama, učenici i nastavnici u pratnji moraju se znati izražavati na engleskom jeziku. Za nastavnike će biti organizirane usporedne aktivnosti.

5.4 Troškovi

EGSO će snositi sljedeće troškove učenika i njihovih nastavnika:

 • smještaj u Bruxellesu (dva noćenja (podložno iznimkama) s doručkom);
 • troškove putovanja za zračni ili željeznički prijevoz od matične zemlje do Bruxellesa (uključujući, prema potrebi, vezane letove ili međugradske vlakove). Putovanje će biti organizirano zrakoplovom ili vlakom, ovisno o zemlji podrijetla sudionika. Škole sudionice bit će obaviještene o detaljima putovanja;
 • rezervacije za putovanje i hotelski smještaj, kao i plaćanje relevantnih računa, obavit će izravno i isključivo EGSO uz pomoć svoje putne agencije. EGSO ne preuzima odgovornost za dodatna noćenja ili za neplaćene račune;
 • prijevoz između briselske zračne luke ili željezničkog kolodvora do hotela;
 • ručak i večeru tijekom oba dana događanja.

Sudionici se moraju pobrinuti za to da na kolodvor / u zračnu luku dođu dosta prije predviđenog vremena polaska za Bruxelles. Ako propuste vlak/let zbog bilo kojeg razloga osim više sile, EGSO neće isplatiti nikakvu naknadu i/ili kompenzaciju te neće snositi troškove kupovine nove karte ili preusmjeravanja postojeće karte odnosno dodatne troškove smještaja ili prehrane.

Napomena: EGSO neće snositi/nadoknaditi troškove prijevoza do/od polaznog kolodvora ili zračne luke u matičnoj zemlji. To znači da će sudionici morati snositi troškove prijevoza do/od polaznog kolodvora ili zračne luke u matičnoj zemlji.

DODATNE INFORMACIJE

 • Opće informacije o EGSO-u dostupne su na internetskim stranicama EGSO-a: https://www.eesc.europa.eu/hr
 • Sve informacije o događanju dostupne su na internetskim stranicama posvećenima YEYS-u: www.eesc.europa.eu/yeys2020
 • Eventualna pitanja organizatorima u EGSO-u možete uputiti elektroničkom poštom na adresu: youreuropeateesc [dot] europa [dot] eu

Downloads

Opći uvjeti za sudjelovanje u događanju „Tvoja Europa, tvoje mišljenje!“ (YEYS)