Start guide – Model COP

Start guide - Model COP

Iako često slušamo o kriznoj situaciji u području klime i o razornom kratkoročnom i dugoročnom učinku klimatskih promjena, nerijetko se čini da je taj problem nemoguće riješiti.

Vaša se uloga sastoji u tome da predstavljate skupinu utjecajnih dionika na konferenciji o klimatskim promjenama i surađujete s drugim skupinama na osmišljavanju plana za ograničavanje globalnog zagrijavanja na sigurnu razinu znatno ispod 2 °C.

Skupine predstavljaju stvarne sektore i industrije čije aktivnosti i zalaganje utječu na globalno zagrijavanje:

  1. čiste tehnologije
  2. opskrba energijom iz konvencionalnih izvora
  3. skupine civilnog društva, žene i mladi koji se u ovoj igri nazivaju borcima za klimatsku pravdu
  4. zemljište, poljoprivreda i šumarstvo
  5. industrija i trgovina
  6. svjetske vlade (razvijene zemlje, zemlje u usponu, zemlje u razvoju)

          6A. razvijene zemlje

          6B. zemlje u razvoju

          6C. brzorastuće zemlje

Downloads

Working document