Često postavljana pitanja

This page is also available in

Prijava i odabir

Želim se prijaviti na događanje. Što trebam napraviti?

Škole i/ili nastavnici moraju ispuniti obrazac za prijavu. To znači da prijavu, u ime škole, može predati samo ravnatelj ili nastavnik koji želi sudjelovati. Rok će biti objavljen na internetskim stranicama YEYS-a.

Mogu li učenici samostalno prijaviti svoju školu?

Učenici ne mogu sami prijaviti školu i ne mogu se pojedinačno prijaviti.

Koliko će škola biti odabrano za sudjelovanje u događanju i kako će se vršiti odabir?

Odabir ždrijebom vršit će se među školama koje su se do navedenog roka prijavile na internetskim stranicama. Za sudjelovanje u događanju u Bruxellesu iz svake zemlje bit će odabrana samo jedna škola. Svaku odabranu školu posjetit će član/članica EGSO-a. Svaka će škola sudionica biti zasebno obaviještena te mora dostaviti imena troje učenika koji će otputovati u Bruxelles na događanje, kao i ime nastavnika u pratnji.

Koja se razina poznavanja stranog jezika očekuje od učenika kako bi mogli sudjelovati u radionicama?

Nije potrebno posjedovati certifikat ili diplomu kojima se dokazuje određena razina poznavanja jezika. Međutim, odabrani učenici i njihov nastavnik moraju se moći izražavati na engleskom kako bi se olakšala komunikacija i rasprava tijekom događanja.

Prema kojem bi kriteriju škole trebale odabrati učenike koji će putovati u Bruxelles?

Svaka škola može odrediti vlastite kriterije odabira, no oni moraju biti jasni, pravedni i nediskriminirajući. U interesu rodne ravnopravnosti odabrani učenici ne bi trebali biti istog spola (osim ako pohađaju jednospolnu školu). Prostorije EGSO-a u potpunosti su pristupačne osobama s invaliditetom.

Kako mogu stupiti u vezu s organizatorima događanja? Kako ću biti obaviješten o tome je li moja škola odabrana?

Možete stupiti u kontakt s organizatorima slanjem elektroničke poruke na adresu youreuropeateesc [dot] europa [dot] eu. Organizatori će stupiti u vezu sa školom putem elektroničke pošte.

Stoga provjerite je li adresa e-pošte koju ste upisali u obrazac za prijavu ispravna te redovno provjeravajte elektroničku poštu.

Može li se moja škola prijaviti više puta?

Ako vaša škola ne bude odabrana ove godine, možete se prijaviti sljedeće godine. Ako vaša škola bude odabrana za sudjelovanje, nećete se moći ponovno prijaviti sljedeće godine, no možete to učiniti kasnije.

Profil kandidata

Koja je dopuštena dobna skupina za učenike koji žele sudjelovati u YEYS-u? Mogu li tijekom održavanja događanja učenici biti stariji od 18 godina?

Učenici koji u trenutku prijave imaju između 16 i 18 godina smatraju se valjanim kandidatima.

Mogu li sudjelovati učenici zadnjeg razreda srednje škole?

Sudjelovanje u YEYS-u obično predlažemo učenicima predzadnjeg razreda jer bi učenici zadnjeg razreda mogli biti zauzeti polaganjem ispita. Međutim, budući da to ovisi o školskom sustavu svake zemlje, u određenim slučajevima razmotrit ćemo i kandidaturu učenika koji nisu u predzadnjem razredu srednje škole.

Pripreme za događanje

Kako se učenici i nastavnici mogu pripremiti za događanje?

Član ili članica EGSO-a posjetit će škole sudionice kako bi objasnili ulogu EGSO-a kao savjetodavnog tijela raznih europskih institucija i njegovu uključenost u postupak donošenja odluka. Ujedno će objasniti i strukturu događanja i što će se očekivati od školskog izaslanstva. Putne troškove člana/članice EGSO-a pokriva Odbor.

Povrh toga, elektroničkom poštom pravovremeno će biti dostavljen niz dokumenata potrebnih za pripremu, uključujući radni dokument čija je svrha pomoći učenicima da se pripreme za rasprave u Bruxellesu.

Događanje

Koliko traje događanje?

Događanje traje dan i pol. Očekuje se da školska izaslanstva doputuju najkasnije u četvrtak ujutro i da otputuju najranije u subotu.

Tko snosi troškove putovanja i smještaja?

EGSO će organizirati smještaj i snositi troškove dva noćenja u Bruxellesu za učenike i njihovog nastavnika. Također će snositi troškove putovanja za međunarodni zračni ili željeznički prijevoz od matične zemlje do Bruxellesa (uključujući prema potrebi vezane letove / međugradske vezane vlakove), kao i prijevoz od željezničke stanice ili zračne luke u Bruxellesu do hotela i obratno.

Ručak i večera tijekom događanja služit će se u prostorijama EGSO-a.

Može li škola odabrati hotel u Bruxellesu?

Ne, EGSO će stupiti u vezu s odabranim školama i iznijeti prijedlog za putovanje i smještaj.

Može li škola samostalno kupiti zrakoplovne karte i zatim dobiti povrat troškova?

Ne, putnička agencija EGSO-a osigurat će karte u skladu s planom putovanja dogovorenim sa školama. Škole ni u kojem slučaju ne mogu same kupiti karte.

Hoće li EGSO organizirati i snositi troškove prijevoza do polazne željezničke stanice ili zračne luke u našoj matičnoj zemlji?

Ne, EGSO neće organizirati, snositi niti nadoknaditi troškove prijevoza do polazne željezničke stanice ili zračne luke u matičnoj zemlji. EGSO pokriva samo međunarodni dio puta do Bruxellesa i povratka iz Bruxellesa (uključujući, prema potrebi, vezane vlakove i letove).

Hoće li EGSO snositi troškove nove karte i dodatne troškove hotelskog smještaja ako propustim vlak/let?

Ako propustite vlak ili let zbog bilo kojeg razloga osim više sile, EGSO neće isplatiti nikakvu naknadu i/ili kompenzaciju te neće snositi troškove kupovine nove karte, preusmjeravanja postojeće karte ili dodatne troškove smještaja ili prehrane. Molimo vas da na stanicu / u zračnu luku dođete dosta prije predviđenog vremena polaska. Možete također razmotriti mogućnost ugovaranja putnog osiguranja.

Koja je uloga nastavnika u pratnji?

Nastavnik u pratnji osoba je za vezu između EGSO-a i sudionika. Ta će osoba osigurati da svi sudionici prime potrebne informacije i dokumente i bit će odgovorna za sav pripremni rad. Ako se nastavnik razboli ili iz nekog drugog razloga ne može prisustvovati događanju, mora ga zamijeniti kolega.

Koja je uloga nastavnika u pratnji tijekom boravka u Bruxellesu?

Nastavnici u pratnji imat će ključnu ulogu i snosit će punu odgovornost za učenike tijekom putovanja i boravka u Bruxellesu. U nekim dijelovima programa u kojima njihova prisutnost nije potrebna EGSO će za nastavnike organizirati zasebne aktivnosti (kulturne posjete, posjete drugim institucijama itd.). Važno je da se znaju izraziti na engleskom.

Može li škola imati više nastavnika u pratnji?

Događanje je predviđeno za troje učenika i jednog nastavnika u pratnji. EGSO će stoga snositi samo putne troškove i troškove smještaja za troje učenika i jednog nastavnika po zemlji sudionici.

Downloads

Your Europe, Your Say! - FAQs