EGSO poziva vlade da potiču i promiču filantropiju u Europi

Europski gospodarski i socijalni odbor pozvao je države članice EU-a da uspostave poticajno okruženje za filantropiju u skladu sa slobodama i temeljnim pravima EU-a te je preporučio da se filantropija prepozna i promiče kao način iskazivanja društvene predanosti općem dobru.

U svojem prvom mišljenju u potpunosti posvećenom filantropiji EGSO također preporučuje da olakšavanje prekograničnih filantropskih aktivnosti bude prioritet i za EU i za države članice. Međutim, Odbor je istaknuo da filantropija ne smije biti zamjena za socijalnu državu i snažne sustave socijalne zaštite utemeljene na poreznoj pravdi i djelotvornim politikama zapošljavanja. Baš naprotiv, trebalo bi ih jačati i dalje razvijati, čime bi se također poboljšala sposobnost filantropskih organizacija da „popune praznine“, odnosno dopune financiranje u specifičnim područjima u kojima nedostaje javne potpore. „U potpunosti uvažavamo komplementarnost i inovativnu dodanu vrijednost koju filantropija jačanjem zajedničkih vrijednosti i stvaranjem otpornijeg društva može donijeti socijalnoj koheziji“, rekao je izvjestitelj za mišljenje, Petru Sorin Dandea. Naglasio je da filantropsko djelovanje treba ostati transparentno i da to treba promicati sigurnosnim mjerama na nacionalnoj i europskoj razini. Brojke pokazuju nagli porast filantropije u Europi tijekom posljednja tri desetljeća i procjenjuje se da filantropski doprinosi u Europi iznose najmanje 87,5 milijardi EUR godišnje, a i to je konzervativna procjena. (ll)