EGSO iznosi prijedlog za povećanje doprinosa malih i srednjih poduzeća biogospodarstvu

„Izazov koji nam predstoji uključuje i borbu protiv klimatskih promjena i osiguravanje prehrane za planet na kojem će uskoro živjeti 10 milijardi ljudi. Biogospodarstvo, koje obuhvaća proizvodnju obnovljivih bioloških resursa i njihovu preradu u hranu, krmivo i proizvode izrađene od bioloških sirovina, može imati veliku ulogu u rješavanju oba problema“, poručili su Mindaugas Maciulevičius i Udo Hemmerling, izvjestitelji za mišljenje EGSO-a Ažuriranje strategije za biogospodarstvo, usvojeno 15. svibnja.

Za „novo“ biogospodarstvo od ključne su važnosti načela održivosti, a prirodne resurse potrebno je očuvati kako bi ostali produktivni.

MSP-ovi imaju važnu ulogu u biogospodarstvu. Kako bi povećali svoj doprinos, potrebno im je bolje savjetovanje i bolji pristup financiranju. Od ključne je važnosti uspostaviti pojedinačne i fleksibilne savjetodavne usluge kako bi se MSP-ovima u poljoprivredno-prehrambenom sektoru pomoglo u pokretanju dugoročnih, inovativnih projekata. Povrh toga, javno-privatna suradnja mogla bi imati veliku ulogu u jačanju učinkovitosti i poticanju razmjene znanja, stručnosti i najboljih praksi.

Povezanost između različitih područja – urbanih i ruralnih, ruralnih i ruralnih te kopna i mora – mogla bi pridonijeti vrijednosnim lancima i klasterima u okviru održivog biogospodarstva, a naročito bi pomogla srednjoeuropskim i istočnoeuropskim zemljama u povećanju proizvodnje, a time i poticanju rasta i zaposlenosti, naročito u ruralnim područjima. Ta je regija bogata biomasom zahvaljujući opsežnim aktivnostima u području poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te raspolaže velikim, ali nedovoljno iskorištenim kapacitetom za biomasu. (sma)