Put bijele golubice, put mira preko cijele Europe

This page is also available in

Peace signpost

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) na plenarnom zasjedanju u ožujku usvojio je mišljenje u kojem se predlaže globalna strategija za izgradnju mira pod vodstvom EU-a koja uključuje uspostavu Puta bijele golubice, puta mira od Sjeverne Irske do Nikozije, radi promicanja dijaloga, pomirenja i sprječavanja sukoba. Put bijele golubice inspiriran je izvornom rutom irskog hodočasnika Kolumbana iz šestog stoljeća.

Europska unija izgrađena je na misiji mira za koju je 2012. dobila Nobelovu nagradu za mir.  To je mnogim mlađim generacijama Europljana omogućilo da žive bez doticaja s ratnom stvarnošću. Sada je došlo vrijeme da EU, najveći mirovni projekt u suvremenoj povijesti, postane globalni predvodnik u izgradnji mira u Europi i svijetu. To je glavna poruka samoinicijativnog mišljenja EGSO-a Put bijele golubice – Prijedlog globalne strategije za izgradnju mira pod vodstvom EU-a. Kako je izjavila Jane Morrice, izvjestiteljica za mišljenje, „moralna je dužnost EU-a – i to izvan okvira geopolitičkih ili gospodarskih interesa – pronaći načine za zaštitu života nevinih žrtava zahvaćenih sukobom, a posebno djece”.

Stoga je EGSO pozvao EU da osmisli i financira novu globalnu strategiju za izgradnju mira koja bi kao glavnu karakteristiku podrazumijevala stvaranje Puta bijele golubice, puta mira dugog 5000 km diljem Europe, od Sjeverne Irske do glavnog grada Cipra – Nikozije. Taj bi put pratio rutu Kolumbana, irskog hodočasnika iz 6. stoljeća kojeg je osnivač EU-a Robert Schuman opisao kao „zaštitnika svih onih koji žele izgraditi ujedinjenu Europu” i koji je putovao iz Irske u Italiju.

Put bijele golubice išao bi dalje od izvorne rute i obuhvatio bi područja na kojima su ratovi i sukobi ostavili duboke tragove, kao što su Zapadno bojište, Južni Tirol i Balkan, povezujući usput ljude i lokacije. Prijedlog uključuje uspostavu mirovnih centara i grananje puta prema sjevernoj, istočnoj, srednjoj i južnoj Europi, što će putnicima omogućiti da odaberu svoje rute i posjete koliko god lokacija žele.

Kulturna ruta dostupna svima

Prijedlog EGSO-a uključuje i internetski portal kojim bi se stvorila virtualna stvarnost i interaktivno iskustvo s audiovizualnim komponentama sa svake lokacije koji bi se upotrebljavali kao obrazovni alat za podučavanje o izgradnji mira u školama širom EU-a. EGSO zbog toga poziva na osnivanje radne skupine za Put bijele golubice na razini EU-a radi savjetovanja s lokalnim i regionalnim partnerima i organizatorima drugih postojećih ruta kao što su Put Zapadnog bojišta i kulturna ruta koju je predložila udruga Prijatelji Kolumbana. Ta bi radna skupina bila zadužena i za uspostavu bliske suradnje s međunarodnim organizacijama kao što su Ujedinjeni narodi, UNESCO, OESS i Vijeće Europe u logističkoj pripremi rute od Irske do Cipra.

Inicijativa koju je predložio EGSO uključuje osnivanje europskih centara za mir i pomirenje u Sjevernoj Irskoj i Nikoziji te središta za učenje koja bi povezivala strateška mjesta uzduž Puta bijele golubice, a i prepoznavanje simbola bijele golubice u EU-u kao „oznake” za sve mirovne projekte EU-a i veću obvezu mirovnih projekata da obavještavaju javnost o potpori EU-a. Jane Morrice istaknula je sljedeće: „Postavljanjem putokaza za globalnu strategiju za izgradnju mira pod vodstvom EU-a, prema modelu mirovnog programa EU-a PEACE u Sjevernoj Irskoj i pograničnim grofovijama, uz fizičku i virtualnu stazu mira za putnike, inicijativa Put bijele golubice poslužit će kao simbol koji pokazuje kako živjeti, učiti i povezati se u sve globaliziranijem svijetu”.

Zbog toga EGSO podsjeća da se svakim eurom uloženim u mir uštedi sedam eura u troškovima obrane pa potiče EU da u prijedlozima za novi proračun EU-a (VFO 2021. – 2027.) prednost dâ izgradnji mira. Novi proračun EU-a ne bi smio biti usredotočen samo na sprečavanje sukoba i veću usklađenost i koheziju između unutarnje i vanjske trgovine te politika pomoći, razvoja i sigurnosti, već bi trebao pružiti i povećati resurse za kulturnu diplomaciju, mirovno novinarstvo i međukulturni dijalog.

U mišljenju se također ističe potreba za strukturiranijim uključivanjem civilnog društva u sve razine donošenja odluka kao ključnog elementa za uspjeh provedbe strategije, s posebnim osvrtom na žene i mlade.

Prema mišljenju EGSO-a novi bi proračun trebao odražavati uspjeh programa ERASMUS i staviti veći naglasak na strategije za informiranje, komunikaciju i obrazovanje, a posebno na korištenje i tradicionalnih i društvenih medija za uključivanje građana u trud koji EU ulaže u izgradnju mira.

Prema riječima Jane Morrice, „koristeći se simbolom bijele golubice za označivanje smjera, Put bijele golubice bio bi ne samo baština mira koji EU gradi diljem svijeta već i nova vizija za EU te poruka nade u sve težim vremenima”.

Downloads

Put bijele golubice

See also