Prekogranične usluge potiču rast – navodi se u studiji

This page is also available in

Nova studija koju je naručio Europski gospodarski i socijalni odbor pokazuje da prekogranične usluge stvaraju nova radna mjesta i gospodarski rast. To se pozitivno odražava na sve zemlje EU-a, kao i na različite vrste radnih mjesta, bilo da je riječ o poslovima temeljenima na znanju ili radno intenzivnim poslovima. Navedenim se dokumentom dokazuje da je izbjegavanje strogih propisa na unutarnjem tržištu za prekogranične usluge korisno za gospodarstvo EU-a. Smanjenje udjela prekograničnih usluga za 1 % predstavljalo bi za gospodarstvo EU-a trošak od oko 8 milijardi eura.

U 2014. gotovo 11 milijuna radnih mjesta u EU-u temeljilo se na izvozu prekograničnih usluga. Od 2000. gotovo se udvostručio broj radnika koji ovise o prekograničnim uslugama. Dok je ukupna zaposlenost u EU-u porasla za 5,5 %, zaposlenost koja ovisi o prekograničnim uslugama porasla je za 94 %. To jasno pokazuje pozitivan učinak na gospodarstvo EU-a. Zemlje s većim udjelom u prekograničnim uslugama zabilježile su znatno veći rast zaposlenosti i BDP-a od zemalja koje su manje uključene na prekogranično tržište usluga.

Studija dokazuje da prekogranične usluge ne predstavljaju ni socijalni damping ni opasnost za gospodarstva država članica. Donošenje rigoroznijih propisa o prekograničnim uslugama imalo bi negativan učinak na gospodarstvo i ugrozilo integritet jedinstvenog tržišta, rekao je Peter Clever, potpredsjednik Skupine poslodavaca.

U dokumentu se navodi da se, suprotno od predodžbe javnosti, 3 od 4 prekogranična radna mjesta nalaze u državama EU-15. Gotovo 40 % upućenih radnika odlazi iz jedne zemlje s visokim dohotkom u drugu. To jasno pokazuje da gospodarstva svih država članica EU-a imaju koristi od prekograničnih usluga. Ukupna dodana vrijednost koja ovisi o izvozu prekograničnih usluga 2014. iznosila je 625 milijardi eura u svih 28 država članica.

Nadalje, prekogranične usluge nisu ograničene na radno intenzivne, slabo plaćene poslove. Udio radnih mjesta u sektorima temeljenima na znanju koji su ovisni o prekograničnim uslugama porastao je gotovo jednako kao udio radno intenzivnih poslova.

Istraživanja također upućuju na to da zemlje s većom zastupljenošću prekograničnih usluga u prosjeku imaju manji udio osoba kojima prijete siromaštvo i socijalna isključenost te da bilježe veću razinu sreće i zadovoljstva životom.

Studiju je izradila njemačka skupina za strateško promišljanje Iw Consult, a Europski gospodarski i socijalni odbor naručio je na zahtjev Skupine poslodavaca. Dokument se može preuzeti ovdje: https://europa.eu/!yQ36mK

Downloads

Press release: Cross-border services boost growth – study says

Executive summary

See also