Odgovor EU-a na izbijanje bolesti COVID-19 i potreba za nezapamćenom razinom solidarnosti među državama članicama

This page is also available in

Za hitan i sveobuhvatan europski plan gospodarskog oporavka 

Kriza uzrokovana COVID-om 19 predstavlja prije svega izvanredno zdravstveno stanje, zatim ozbiljnu gospodarsku i socijalnu prijetnju te, konačno, potencijalni izazov za demokratske institucije.

Suočen s tom krizom – jednom od najgorih u njegovoj povijesti – EU se mora voditi načelom da se smatra zajednicom koja dijeli zajedničku sudbinu. EGSO podsjeća da je prema tom načelu moguće usvojiti i koordinirati zajedničke i solidarne mjere za borbu protiv negativnih zdravstvenih, gospodarskih i socijalnih učinaka krize uzrokovane COVID-om 19. 

U tom pogledu EGSO cijeni brzu reakciju Europske komisije i pozdravlja sve dosad najavljene mjere EU-a. Međutim, EGSO te mjere smatra tek prvim konkretnim izrazom solidarnosti i odgovornosti EU-a prema svojim građanima, poduzećima i radnicima, kao i nužnim prvim bitnim korakom u našoj kolektivnoj borbi protiv pandemije. 

  • Odbor istovremeno smatra da opseg mjera i iznos aktiviranih sredstava, kako bi bili djelotvorni, moraju biti razmjerni izvanrednom stanju. Živimo u izvanrednim okolnostima koje vrše neizdrživ pritisak na građane, poduzeća i radnike EU-a, koji su s razlogom zabrinuti za svoje zdravlje, radna mjesta i budućnost svoje djece. U ovom trenutku potrebno je odlučno političko vodstvo i ujedinjeno i odvažno djelovanje europskih političkih čelnika. Naši građani, a i povijest, sudit će nas po onome što ćemo poduzeti ili nećemo poduzeti u ovom iznimno važnom trenutku.

EGSO je uvjeren da bi u ovom razdoblju velike neizvjesnosti samo sveobuhvatni europski plan gospodarskog oporavka omogućio državama članicama EU-a, njegovim građanima, poduzećima i radnicima da se na najbolji mogući način suoče s posljedicama pandemije COVID-a 19 i izgrade održivije i otpornije europsko gospodarstvo.

EGSO smatra da bi takav plan oporavka trebao ponajprije uključivati sljedeće mjere usmjerene na osiguravanje primjerenog odgovora fiskalne i monetarne politike diljem EU-a, razmjernog dimenziji i ciljevima naše ekonomske i monetarne unije: 

  • iskorištavanje punog potencijala Europskog stabilizacijskog mehanizma za aktivno pružanje pomoći državama članicama u ponovnoj uspostavi povjerenja u tržište s pomoću njegovih preventivnih kreditnih linija, koje bi trebale biti dostupne brzo i bez diskriminirajućih uvjeta, uz odgovarajuće prilagođavanje politike određivanja cijena kako bi se u obzir uzele trenutačne izrazito niske tržišne stope;
  • žurno uspostavljanje Europskog instrumenta za privremenu potporu (SURE) koji je upravo predložila Komisija. To će biti važan instrument za ublažavanje gospodarskih i socijalnih učinaka pandemije bolesti COVID–19, s posebnim ciljem zaštite radnih mjesta i zaposlenika;
  • stvaranje namjenskog fonda za borbu protiv COVID-a 19, koji će predstavljati zalihu sredstava EU-a kako bi se osigurala najveća moguća financijska potpora za sve države članice EU-a u dva koraka: prvi bi se odnosio na rješavanje izvanrednog zdravstvenog, gospodarskog i socijalnog stanja, a drugi na pokretanje europskog gospodarstva po završetku izvanrednog zdravstvenog stanja. Sve države članice moraju imati jednak pristup tom fondu koji bi trebao biti usmjeren na sprečavanje stečaja poduzeća, osiguravanje radnih mjesta i pomaganje europskim poduzećima i samozaposlenim osobama da se oporave u najkraćem mogućem roku;
  • jačanje protucikličke uloge Europske investicijske banke povećanjem njezina kapaciteta i potvrđivanje uloge ESB-a kao zajmodavca u krajnjoj nuždi, koji bi daljnjim nekonvencionalnim mjerama monetarne politike trebao moći osigurati neograničenu likvidnost s ciljem rješavanja potreba realnog gospodarstva za likvidnošću, održavanja integriteta europodručja, poboljšanog funkcioniranja jedinstvenog tržišta i podrške ulozi EU-a kao globalnog ekonomskog aktera.

U skladu sa stajalištem Europskog parlamenta, EGSO poziva Komisiju da bez odgode revidira postojeći proračun EU-a uzimajući u obzir razmjere krize uzrokovane COVID-om 19 na sljedeći način:

  • mobiliziranjem dostupnih financijskih marži u proračunu za 2020.;
  • preusmjeravanjem suficita EU-a iz 2019., umjesto vraćanja tog novca državama članicama, i korištenjem tih sredstava u cijelosti kako bi se olakšala izrada proračuna za mjere povezane s koronavirusom, po mogućnosti na razini EU-a;
  • izmjenom postojećeg zakonodavstva u području kohezije, čime bi se državama članicama omogućila veća fleksibilnost za prijenos sredstava među različitim programima kohezijske politike kako bi se sredstva brzo preusmjerila u područja u kojima su najpotrebnija.

Uz gore navedeno, jasno je da je potpuno operativno jedinstveno tržište važnije nego ikad prije i da će njegovo dovršenje biti temelj oporavka. U ovom je trenutku od presudne važnosti da države članice uspostave zelene koridore kojima bi se omogućio slobodan protok ključne robe i isporuke diljem Unije, uz istodobnu zaštitu zdravlja svojih građana.

Nadalje, EGSO čvrsto vjeruje da je pandemija COVID-a 19 ukazala na okrutnu istinitost činjenice da EU ne raspolaže pravilima i uvjetima nužnima za suočavanje s takvim izvanrednim stanjem na brz i dosljedan način. Teške lekcije naučene tijekom ovog izvanrednog zdravstvenog stanja moraju nas potaknuti da u program EU-a uključimo stvaranje „zdravstvene unije EU-a“.

COVID-19 snažno će i negativno utjecati na postizanje ciljeva održivog razvoja i ciljeva Europskog zelenog plana. Iz tog razloga EGSO insistira na potrebi da se što je prije moguće suočimo s ovom hitnom prijetnjom i napore u pogledu oporavka bez nepotrebnog odlaganja usmjerimo na ciljeve održivog razvoja i na Zeleni plan.

Očuvanje vladavine prava i europskih vrijednosti

Europska unija temelji se na zajedničkim europskim vrijednostima o kojima se ni pod kojim okolnostima ne može pregovarati, a to su poštovanje ljudskog dostojanstva i ljudskih prava, sloboda, demokracija, jednakost i vladavina prava. Te se vrijednosti ne smiju zanemariti kada se EU i njegove države članice suočavaju s izvanrednim stanjem i njegovim posljedicama u pogledu gospodarskih i socijalnih izazova. Iako odgovor na trenutačnu krizu treba biti brz i opravdava određene izvanredne i vremenski ograničene mjere, one ne mogu biti u suprotnosti s vladavinom prava i ne smiju ugroziti demokraciju, diobu vlasti i temeljna prava europskih građana. EGSO ustraje u tome da sve mjere politike u tom pogledu moraju u potpunosti biti u skladu s našim zajedničkim vrijednostima utvrđenima u članku 2. UEU-a. 

Ova je pandemija test solidarnosti – političke, financijske, socijalne i znanstvene – za cijelu Europsku uniju. Moramo se udružiti u borbi protiv zajedničke i egzistencijalne prijetnje koja ne poznaje granice i osigurati potrebna sredstva za okončanje pandemije i pronalazak zajedničkih rješenja za zajedničke probleme.