Press Release - YEYS 2017 school visit - Sweden

This page is also available in

ELEVER FRÅN HJALMAR STRÖMERSKOLAN FÖRETRÄDER SVENSKA UNDOMAR FÖR ATT SÄGA SIN MENING OM EUROPAS FRAMTID

Den 16 mars kl.13.30 kommer elever från Hjalmar Strömerskolan i Strömsund att få besök av Ariane Rodert, ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, för att förbereda dem inför evenemanget "Ditt Europa, din mening". Ditt Europa, din mening är ett europeiskt ungdomsforum som samlar 33 skolor från EU och kandidatländerna för att diskutera EU:s framtid. Evenemanget äger rum i EESK:s lokaler i Bryssel den 30–31 mars 2017.

 

 

 

 

 

Downloads

Press Release - YEYS 2017 school visit - Sweden